Workshop 2: Mänskliga skyldigheter

Den här workshoppen består av tre övningar. Den belyser allas ansvar att fundera över om gemensamma överenskommelser också ställer krav på oss. Innebär mänskliga rättigheter också mänskliga skyldigheter? Eleverna ges möjlighet att reflektera och argumentera över vad de mänskliga rättigheterna innebär i praktiken. De får arbeta både med samtal och med hela kroppen.

Workshoppen är fristående men går att kombinera med andra i Uppdrag: Demokrati.

Workshoppen innehåller:

Symbol lärarmanualLärarmanual.pdf

Arbetsmaterial.pdf

Symbol visningsmaterialVisningsmaterial