Till innehåll

Tidslinjer över olika världsdelar under 1900-talet

Här finns fem tidslinjer över historiska händelser under 1900-talet i Europa, Mellanöstern, Nordöstra Afrika och Centralasien.

Folkmord kan ske var som helst i världen. Genom att lära oss om historien kan vi förstå mer om bakgrunden till de folkmord som genomförts i olika delar av världen.

Tidslinjerna kan användas i samband med jämförelsen av Förintelsen, folkmordet i Kambodja och folkmordet i Rwanda, eller som ett fristående material.

Tidslinjerna finns med i materialet som ett komplement till texten Vad är folkmord? De ska ge en större bild av vad som hände under 1900-talet, i de världsdelar som människor i det svenska samhället kommer ifrån. Det geografiska urvalet är gjort för att så många elever som möjligt ska kunna känna igen händelser och personer.

Tidslinjerna från 1900 - 1999 ska ge en överblick över vad som hände i världen innan de olika folkmorden som jämförs.

Så här kan tidslinjerna användas

1. Titta på tidslinjerna Europa, Mellanöstern, Nordöstra Afrika och Centralasien och se om det finns händelser som finns med på flera tidslinjer. Vilka historiska händelser är gemensamma för de olika områdena?

Titta på den tidslinje från det område du har mest kunskap om, tycker du att det saknas någon historisk händelse?

Titta på den tidslinje över det område du vet minst om och fundera på om någon historisk händelse som finns på en annan tidslinje också borde finnas med.

2. Välj ett land från tidslinjerna Mellanöstern, Nordöstra Afrika eller Centralasien och gör en ny tidslinje över bara det landet.

Utgå från följande frågor

 • Har landet varit en monarki eller en republik eller både och? Markera på din tidslinje när landet var en monarki eller en republik.
 • Har landet varit en demokrati? Markera de perioder när landet varit en demokrati.
 • Vad hände i det land du valt när Förintelsen skedde i Europa?
 • Vad hände i det land du valt när det var folkmord i Kambodja?
 • Vad hände i det land du valt när det var folkmord i Rwanda?

  Tidslinje: Europa

  En översiktlig tidslinje över 1900-talet i Europa.

   Tidslinje: Mellanöstern

   En översiktlig tidslinje över 1900-talet i Turkiet, Syrien, Libanon, Israel, Palestina, Jordanien, Irak och det kurdiska folket.

    Tidslinje: Centralasien

    En översiktlig tidslinje över 1900-talet i Afghanistan, Pakistan och Iran.

     Tidslinje: Nordöstra Afrika

     En översiktlig tidslinje över 1900-talet i Egypten, Eritrea, Etiopien, Sudan, Sydsudan, Somalia och Djibouti.

      Tidslinje: Övriga världen

      En översiktlig tidslinje över 1900-talet i "övriga världen" som kompletterar tidslinjer för Europa, Mellanöstern, Centralasien och Nordöstra Afrika.

      Relaterat

       Till startsidan för materialet

       Här hittar du alla delar av undervisningsmaterialet "Vad är folkmord?"

        Fakta om folkmord

        Här hittar du information om folkmord och fakta om några folkmord i historien.

         Utskrivbar utställning: Aldrig mer! Om folkmord

         1948 antog FN den folkmordskonvention som än i dag ska förhindra folkmord och lagföra förövare. Utställningen belyser konventionens bakgrund och ger exempel på mörka skeenden i historien och vår samtid där den har tillämpats.