Till innehåll

Tidslinje över svensk slavhandel och slaveri

Följ tidslinjen och få en översiktlig bild av hur den svenska slavhandeln och slaveriet växte fram.

1335

Träldomen förbjuds

Det medeltida slaveriet träldomen förbjuds i det dåvarande Sverige.

1630–1650

Nya Sverige

Sverige koloniserar ett landområde på den nordamerikanska östkusten (idag ligger området i delstaterna Delaware, Pennsylvania och New Jersey).

Läs mer i texten Sverige som kolonialmakt

1640–1660

Cabo Corso

Svenska Afrikakompaniet driver flera handelsfort på den afrikanska kusten och handlar även med slavar.

Läs mer i texten Sverige som kolonialmakt

Målning av handelsfortet Cabo Corso

Handelsfortet vid Cabo Corso från havssidan. Bilden är från omkring år 1700 och visar det engelska fortet som byggdes på platsen för det svenska fortet. Bild: internetarchive.org

1770-tal och framåt

Debatt om kolonialism och slaveri

Livlig debatt i svenska tidningar, litteratur och teater som både förespråkar och kritiserar slavhandel och slaveri.

1784

S:t Barthélemy blir svenskt

Vid kung Gustav III:s besök i Paris överlämnar Frankrike den karibiska ön S:t Barthélemy till Sverige i utbyte mot franska handelsrättigheter i Göteborg.

1785

Sverige tar S:t Barthélemy i besittning

De första svenskarna anländer till S:t Barthélemy.

Karta som visar öar i Karibien och nationsflaggor för Spanien, Storbritannien, Frankrike, Danmark, Nederländerna och Sverige.

Karta över karibiska öar som 1785 tillhörde olika kolonialmakter.

1787

Svenska slavlagen införs

Slavlagen reglerar både den förslavade och den fria svarta befolkningens liv.

1787–1830-tal

Svensk slavhandel

Handelsmän och medborgare på S:t Barthélemy deltar i den transatlantiska slavhandeln.

Läs mer i texten Svensk slavhandel

1804

Haiti utropar självständighet

De svarta invånarna i den franska kolonin Saint Domingue utropar självständighet och landet blir med namnet Haiti det andra som efter Förenta Staterna frigör sig från en europeisk kolonialmakt.

1813–1815

Sverige lovar att avskaffa slavhandeln

Sverige förbinder sig i internationella avtal att avskaffa slavhandeln, men handeln fortsätter via S:t Barthélemy.

Läs mer i texten Det svenska slaveriet avskaffas

1830

Svensk lag straffar medverkan i slavhandel

Lag utfärdad i Stockholm straffar svenskar som deltar i slavhandeln med dödstraff. För första gången bestäms att en slav som anländer på svensk (europeisk) mark omedelbart blir fri.

1833

Fria svarta får medborgerliga rättigheter

S:t Barthélemys fria svarta befolkning får efter två årtiondens kamp samma rättigheter som vita invånare.

Läs mer i texten S:t Barthélemy efter slaveriet

1847

Slaveriet upphör

Den siste svenske slaven friges och slaveriet avskaffas.

Läs mer i texten S:t Barthélemy efter slaveriet

Ceremoni i Gustavia 1878 då Sverige överlämnar S:t Barthélemy till Frankrike. Bildkälla: Ny illustrerad tidning, Uppsala universitetsbibliotek.

    Till Undervisningssidan

    Här hittar du film, texter, övningar och annan kunskap om Sveriges roll i den transatlantiska slavhandeln och slaveriet.