Till innehåll

Fördjupa din kunskap

För dig som vill veta mer om slaveriets historia eller ta del av rapporter om afrofobi idag, har vi samlat länkar till böcker, artiklar och forskning.

Tips för vidare läsning

Böcker om slavhandel och slaveri

Många av framför allt de nyare böckerna finns också som tal och/eller e-bok. Vänd dig till ditt lokala bibliotek för att få veta mer.

Översikter över slaveri och afrikansk historia

Slaveriets historia och Slaveri: En världshistoria om ofrihet
Dick Harrison har i flera böcker skildrat slaveriets historia, böckerna finns i flera utgåvor.

Svart historia
Amat Levin ger en introduktion till afrikansk historia med många avsnitt om slaveri och slavhandel.

Svenskar i slavhandeln

Brink: Den svenske slavkaptenen
Anne Aghard skriver om Abraham Brink från Åmål som under 1790-talet var kapten på slavskeppet Sweriges Wapen. Boken följer bland annat hans resa till Afrika för inköp av slavar.

En gustaviansk sjöofficer: Kapten Gustaf Lewins märkliga lefnadsöden skildrade efter hans memoarer
Eva Lewin skriver om en svensk sjöofficers upplevelser då han arbetade på ett franskt slavskepp under 1780-talet (s. 79–115).

Fackböcker

Svarta S:t Barthélemy: Människoöden i en svensk koloni 1785–1847
Av Fredrik Thomasson. En bok om den svarta befolkning och deras levnadsvillkor i den svenska kolonin. Flera av de svarta personer som nämns i det här undervisningsmaterialet (i till exempel personberättelserna) finns med här.

Slavhandel och slaveri under svensk flagg : koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770–1847
Av Holger Weiss. En genomgång av svensk medverkan i slaveri och kolonialism.

Romaner

Romaner som helt eller delvis utspelar sig på S:t Barthélemy. Eftersom det just handlar om romaner är det varierande grad på hur nära romanens skildring ligger något som kan kallas historisk verklighet.

Niklas Natt och Dag, 1794 (Stockholm 2017).

Janne Lundström, De ofria (Stockholm 2017). Ungdomsroman.

Webbartiklar

Avhandlingar

Två nya doktorsavhandlingar om svenska S:t Barthélemy som bygger på dokument i det svenska koloniala arkivet som finns i Frankrike:

Victor Wilson, Commerce in Disguise: War and Trade in the Caribbean Free Port of Gustavia, 1793–1815 (Åbo 2016). Behandlar ekonomisk historia – inklusive ett viktigt kapitel om den svenska slavhandeln.
Hela boken online kostnadsfritt

Ale Pålsson, Our Side of the Water: Political Culture in the Swedish Colony of St Barthélemy 1800–1825 (Stockholm 2016). Behandlar det politiska livet på den svenska ön med mycket information om den fria svarta befolkningen. Hela boken online gratis

En avhandling som undersöker det Svenska Västindiska Kompaniet viktiga roll i kolonin under det första decenniet av den svenska perioden

Ingegerd Hildebrand, Den svenska kolonin S:t Barthélemy och Västindiska kompaniet fram till 1796 (Lund 1951).

Rapporter och undersökningar om afrofobi


Barnombudsmannen (2021). Om barns och ungas utsatthet för rasism. Barnombudsmannen. Ärendenr: BO-2020-0306.

Brottsförebyggande rådet (2022). Afrofobiska hatbrott. Rapport 2022:7. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

Kunskapshöjande åtgärder om afrofobi. En pilotstudie. Forskningsrapport 2017/1. Stockholm: Institutet för framtidsstudier.

Hübinette, T., Beshir, S. och Kawesa, V. (2014). Afrofobi. En kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige. Botkyrka: Mångkulturellt centrum.

Kalonaityté, V., Kawesa, V. och Tedros, A. (2007). Att färgas av Sverige. Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige. Stockholm: Diskrimineringsombudsmannen.

Wolgast, S., Molina, I. och Gardell, M. (2018). Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden: Skillnader mellan afrosvenskar och den övriga befolkningen i bruttolön, disponibel inkomst och möjlighet att göra karriär på den svenska arbetsmarknaden. Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism. Uppsala universitet.

Wolgast, M. och Wolgast, S. (2021). Vita privilegier och diskriminering. Processer som vidmakthåller rasifierade ojämlikheter på arbetsmarknaden. Länsstyrelsen Stockholm.

Relaterat innehåll

  Tillbaka till sidan "För lärare"

  För dig som ska undervisa om Sverige, slavhandeln och slaveriet. Här presenteras materialets olika delar och du får tips och råd på viktiga saker att tänka på.

   Att tänka på innan undervisningen

   Det här materialet tar upp del av Sveriges historia som sällan lyfts fram. Här tar vi upp sådant som rör läromedel, begreppsanvändning och att skapa en trygg undervisningssituation.

    Till undervisningsmaterialet

    Här kan elever och deltagare hitta film, texter, källkritik- och bildanalysövningar med mera.