Till innehåll

Att arbeta med tidslinjen

Introduktion

Det är önskvärt att eleverna har förkunskaper om andra världskriget och Förintelsen innan de arbetar med tidslinjen. Det kommer underlätta elevernas förståelse och för att de ska kunna föra resonemang om innehållet.

Efter en gemensam introduktion föreslår vi att eleverna arbetar, i par eller i grupper, med ett antal resonerande frågor där de hämtar information från tidslinjen. Ett faktaunderlag till elevernas frågor, som vänder sig till dig som lärare, finns i anslutning till varje fråga.

Tidslinjen är uppdelad efter hur relationen mellan Sverige, Nazityskland och övriga länder i Europa och världen såg ut. Detta påverkade hur Sverige rent politiskt kunde agera. Tidslinjens korta nedslag ger bland annat små glimtar av både politik, motstånd mot nazismen och vad pressen skrev. Övrigt material som filmer och bilder hjälper till att ge en bredare bild. 

Tidslinjen är indelad i tre delar

 • 1933 – augusti 1939
 • September 1939 – augusti 1941
 • September 1941 – 1945

Förslag på lektionsupplägg 

Gemensam introduktion

Ställ följande associativa fråga till klassen:
Vad har du för tankar och uppfattningar om Sverige och Förintelsen?

Skriv gärna förslag på tavla/whiteboard och för en gemensam diskussion.

Titta på tidslinjens introduktionsfilm tillsammans.
Filmen ligger först i tidslinjen.

Samtala sedan om innehållet i filmen.

Innan eleverna börjar sitt arbete med tidslinjen är det viktigt att understryka att vi ser på historien med dagens ögon och värderingar, att vi till stora delar har facit.

Eleverna arbetar självständigt eller i grupp

Eleverna kan skriva in sina svar digitalt via till exempel Google Classroom.

Eleverna kan arbeta enskilt eller i par.
Sitter eleverna i samma rum behöver de använda hörlurar.

Gå igenom elevernas svar tillsammans

Efter att eleverna har arbetat med tidslinjen går ni gemensamt igenom vad de kommit fram till samt diskuterar de mera övergripande frågorna.

Ett grupparbete avslutar arbetet med tidslinjen 

Dela in klassen i grupper med sex i varje grupp.
Grupperna ska bestå av par som jobbat tillsammans med tidslinjen.

Grupperna ska diskutera vad de har fått för bild av Sveriges roll i relation till Förintelsen efter att de arbetat med tidslinjen.

Avsluta med en gemensam diskussion i helklass.

Elevfrågor till tidslinjen

1933  – augusti 1939

1

Gå till 1933-04-01

Lyssna på Om ariseringar.
A) Vad var arisering?
B) Vad tror du att fick det för konsekvenser i Sverige?

2

Gå till 1939-02-02

Hermann Göring var en av Hitlers närmaste män.
Han grundade Gestapo som var nazisternas så kallade säkerhetspolis, känd för sin brutalitet.
Regeringen bad kung Gustav V ge Hermann Göring en kunglig medalj.
Varför tror du att de ville det?

September 1939 – augusti 1941

3

Gå till 1939-09-02

Lyssna på Warszawa-svenskarna.
A) Vad gjorde de så kallade Warszawa-svenskarna, med risk för sina liv, i det naziockuperade Polen?
B) Hur gick det för Warszawa-svenskarna?

4

Gå till 1939-12-13

I december 1939 blidas en samarbetsregering i Sverige.
A) Vad kallades regeringen?
B) Varför tror du att det kommunistiska partiet inte fick ingå i den nya regeringen?
C) Vad innebar den för demokratin i Sverige under krigsåren?

5

Gå till 1940-04-09

Titta på filmen Flykten från Norge.
Varför var det neutrala Sverige så viktigt för de norska judarna?

6

Läs 1940-04-22, 1940-07-05 och 1940-07-06                    

Sverige sa sig vara neutralt, men gick ändå med på Tysklands krav att få transportera soldater och vapen på svenska järnvägar.
A) Varför tror du att Sverige gick med på dessa krav?
B) Vad fick det för konsekvenser för svensk neutralitet?

September 1941 – 1945

7

Gå till 1941-10-01

Titta på filmen om Einar Åberg
A) Det bildas en ny lag kopplad till denna händelse. Vad heter denna lag?
B) Beskriv vad lagen innebär idag.

8

Gå till 1942-03-13

Titta på filmen Pressen under Press
A) Regeringen dammar av en gammal lag. Vad var syftet med att börja använda den igen?
B) Beskriv vad Statens informationsstyrelse gjorde för att kontrollera tidningarna?

9

Gå till 1945-03-08 

Titta på filmen om De vita bussarna
De vita bussarna är en av de mest kända räddningsaktionerna.
A) Beskriv vad räddningsaktionen De vita bussarna gjorde?
B) Finns det något som kan uppfattas som problematiskt med den?

Avslutningsvis

I början diskuterade ni tillsammans i klassen vad ni tänkte när ni hörde orden Sverige och Förintelsen. Nu har ni arbetat med tidslinjen.

Har ni fått nya tankar och uppfattningar om Sveriges relation till Förintelsen?

Relaterat

  Till tidslinjen

   Till materialets startsida

   Undervisningsmaterial som ger elever fördjupade kunskaper om Sveriges relation till Förintelsen.

    Se alla undervisningsmaterial

    Här hittar du som är lärare ett 30-tal olika material att använda i din undervisning. För klassrummet, för studiebesök till olika platser och material som elever kan använda på egen hand.