Till innehåll

Om materialet

Tips för dig som lärare om hur du kan arbeta med materialet.

Bilden visar två propagandaaffischer. En med en lycklig familj, och en med Stalin omringad av lyckliga barn.

Foto: The Wiener Library for the study of the Holocaust & Genocide/Hulton archive

Syftet med undervisningsmaterialet

”Propaganda – risk för påverkan” är ett material med syfte att stimulera kritiskt tänkande och källkritik. Genom att belysa propagandans mekanismer vill vi ge eleverna redskap för att få syn på och analysera manipulerande budskap de möter i vardagen och hantera information mer medvetet. Kritiskt tänkande är en nyckelkompetens i ett demokratiskt samhälle. Vilken information vi väljer att ta in påverkas av, och påverkar, vår världsbild, vår syn på samhället och människan.

Undervisningsmaterialet ”Propaganda – risk för påverkan” är utarbetat efter den workshop som hålls i utställningen med samma namn. Undervisningsmaterialet tar upp samma frågeställningar och består delvis av samma stoff.

Målgruppen för undervisningsmaterialet är åk 7-9 och gymnasiet.

Kopplingar till skolans styrdokument

Webbmaterialet ”Propaganda” riktar sig till elever i årskurs 7-9 och gymnasiet. Här hittar du sammanställningar av kopplingar till kurs- och ämnesplaner i samhällskunskap, historia och svenska.

Att använda undervisningsmaterialet

Materialet är gjort för att eleverna ska kunna arbeta med det självständigt i klassrummet. Det består av fyra delar som var och en består av 2-3 steg. Tanken är att klassen ska jobba med alla steg i alla delar av materialet. Det kan behövas två lektionstillfällen för att arbeta igenom hela materialet. Du kan läsa mer om innehållet i materialet under rubriken ”Hur materialet är uppbyggt”, se nedan. Vi ger inga förslag på hur arbetet ska redovisas, det är upp till varje lärare.

Tips:

 • Gå igenom med klassen hur materialet är uppbyggt och hur det ska användas.
 • Låt eleverna jobba med en del i taget. När de gjort alla steg i en del summerar ni tillsammans. Detta för att minska risken att eleverna missar något steg.
 • Uppmana eleverna att läsa under fliken ”mer information” innan de börjar arbeta med varje del.
 • Låt eleverna jobba två och två, antingen med varsin dator eller med en gemensam.
 • Vid flera övningar ska eleverna skapa bilder och det är möjligt att ladda ner och spara deras resultat. Dessa kan användas vid redovisning.

Hur materialet är uppbyggt

Materialet består av fyra delar som behandlar olika perspektiv på propaganda och påverkan. Del ett handlar om begreppet propaganda, del två ger ett socialpsykologiskt perspektiv, del tre ett historiskt perspektiv och del fyra ett medie- och kommunikationsvetenskapligt perspektiv.

Vid varje del finns en flik, ”mer information”. Där beskrivs innehållet i delen.

Så här navigerar du genom de olika stegen i materialets fyra delar:

Beskrivning av innehållet i materialets fyra delar

Vad är propaganda?

I denna del får eleverna reflektera över vad propaganda är och lyssna på hur olika forskare ser på begreppet. Begreppet propaganda är starkt laddat och har använts på olika sätt genom historien. När eleverna reflekterar kring vad ordet betyder och tar del av olika definitioner så får de en fördjupad förståelse för begreppet och fenomenet propaganda.

Denna del består av två steg.

 • ”Ordmolnsövning” där eleverna processar och gestaltar begreppet propaganda.
 • Film: ”Vad är propaganda?”, om hur begreppet används och om olika forskares syn på propaganda.

Socialpsykologi

Här får eleverna veta hur vi människor fungerar när vi tar in och värderar information och vad som gör oss extra mottagliga för påverkan. Kunskap om mänsklig psykologi används inom till exempelreklam eller politiska kampanjer och i denna del får eleverna lära om några av de vanligaste knepen för att påverka. Kännedom om mänsklig psykologi och insikt om vanliga retoriska knep kan hjälpa eleven att behandla information mer medvetet.

Denna del består av tre steg.

 • Ta ställning till en moralisk fråga.
 • Film om hur vi människor fungerar när det handlar om påverkan och informationsinhämtning.
 • ”Knep för att påverka”, där eleverna lär sig om vanliga knep som används för att påverka människor.

Propaganda i Nazityskland och Sovjetunionen

Här får eleverna lära om propagandan i Nazityskland och Sovjetunionen och öva på att analysera propagandabilder från 1930- och 40-talen. De får testa de tolv ”knep för att påverka” från förra delen mot dessa bilder. Genom att studera och analysera propaganda från två diktaturer i historien, kan vi bli bättre på att upptäcka manipulerande och polariserande budskap vi möter i vår vardag.

Denna del består av två steg.

 • Två bildspel om propagandan i Nazityskland respektive Sovjetunionen.
 • Bildanalysövning

Vårt informationssamhälle

Den fjärde och sista delen handlar om vårt informationssamhälle och hur modern teknologi påverkar vilken information vi möter på nätet. Eleverna får reflektera över varifrån de får sin information och vad det får för betydelse för deras syn på världen.

Denna del består av tre steg.

 • Bildspel om vårt informationssamhälle
 • Film: ”Det dolda hotet” om hur algoritmer skapar filterbubblor åt oss på nätet.
 • Övning där eleven ska ange vilka kanaler hen får nyheter och information ifrån.

Förkunskaper

Begreppet propaganda

Eleverna behöver inte ha mycket förförståelse av begreppet propaganda för att arbeta med materialet, men de grupper som aldrig har mött ordet innan kommer ha svårt att göra den första övningen, ”skapa ett ordmoln”. En kort introduktion av propaganda kan göras av läraren, alternativt hoppar ni över den första övningen och går direkt på filmen som berättar om begreppet.

Språknivå

Vissa texter eller filmer kan vara svåra för den som har svaga kunskaper i svenska. Eleverna kan pausa filmer, se om dem, samt se bildspelen i sin egen takt. Det är också möjligt att se filmerna och bildspelen gemensamt för att kunna gå igenom innehållet.

Kunskaper om historisk kontext

Det krävs ingen djup kunskap om Nazityskland eller Sovjetunionen för att kunna jobba med materialet. För klasser som inte har någon förkunskap alls om dessa samhällen kan det vara bra att ge en kort introduktion. Det är också möjligt att endast jobba med exemplen från till exempel Nazityskland. Instruera då eleverna vilket bildspel de ska välja och vilka bilder de ska analysera i del tre.

Tips på fördjupningsarbete

Det finns möjligheter att fördjupa arbetet på många sätt, både inför och efter ni använt materialet.

Fördjupning kring begreppet

Om du vill fördjupa arbetet med begreppet propaganda rekommenderar vi denna övning hämtad från Clear-projektet. Clear-metoden bygger på metoder utvecklade inom Human rights education.

I del ett ser eleverna en film om begreppet propaganda med klipp där olika forskare diskuterar begreppet:

Speltid - 3:29

Vad är propaganda?

Knep för att påverka

De ”knep för att påverka” som presenteras i delen om socialpsykologi kan användas för att analysera budskap elever möter i vardagen, t.ex. politiska kampanjer eller reklam. Här finns de som pdf för dig som vill arbeta vidare med dem

Övningen om filterbubblor
Den sista övningen i fjärde delen går ut på att eleverna ska ange vilka källor de får information och nyheter ifrån och reflektera över hur det kan påverka deras syn på samhället.

Här är det möjligt att också ge eleverna i uppgift att göra övningen med en vuxen hemma, jämföra resultaten och diskutera vad skillnaderna får för betydelse i fråga om syn på världen.

Forskarnas tips

De fyra forskare som ger sin definition av propaganda har också presenterat tips på hur vi kan hantera informationsflödet och påverkan:

Speltid - 4:07

Vad kan du göra själv?

Efterarbetsmaterial från workshopen i utställningen Propaganda

Här finns förslag på efterarbetsmaterial för lärare som varit på workshop i utställningen Propaganda. Någon av dessa övningar ingår redan i undervisningsmaterialet, men andra kan användas för att fördjupa arbetet.

Relaterat

  Till materialets startsida

  På materialets startsida hittar du alla delar i materialet.

    Se alla undervisningsmaterial

    Här hittar du som är lärare ett 30-tal olika material att använda i din undervisning. För klassrummet, för studiebesök till olika platser och material som elever kan använda på egen hand.