Till innehåll

Tidslinjer

Här finns två tidslinjer som översiktligt ger en bild av hur rasbiologi växte fram som vetenskap. Den ena tidslinjen fokuserar på rasbiologi som vetenskap i Sverige, den andra gör nedslag i rasbiologins vetenskapliga framväxt i världen, med fokus på USA och Europa.

    Tidslinje över rasbiologi och vetenskap i Sverige

    Från 1700-talet till 2000-talet.

      Tidslinje över rasbiologin och vetenskapen i världen

      Från 1700-talet till 2000-talet.