Till innehåll

Modern svensk sinnesjukvård

Texten nedan är skriven av Hugo Fröderberg och redigerad av Gunnar Lundquist. Utgivare: AB Modern litteratur Stockholm, tryckeri AB Grafiska Konstanstalten Stockholm, 1949.

Originaltexten som PDF

Texten som avskrift

Här finns texten från originaldokumentet presenterad som "vanlig text" som är lättare att läsa.

Lyssna på texten inläst

Förklaring av svåra ord i texten

Till materialets andra delar

  Alla dokument från Vipeholms sjukhus

   Alla källor från Vipeholms sjukhus

   Se andra källor från platsen.

    Till början av övningen om källkritik

    Gå till startsidan för övningen om källkritik.