Till innehåll

Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

Ett undervisningsmaterial för årskurs 7-9 och gymnasiet. Med anpassningar för olika lärstilar och med flera fördjupningsnivåer. I fokus är händelserna i Kambodja, Kina, Sovjet och Östtyskland.

För elever

Här hittar du filmklipp och en tidning anpassade för elever. Längre ner på sidan finns tillhörande lärarhandledning och förslag på lektionsupplägg för dig som lärare.

  Speltid - 4:43

  Från dröm till terror - introduktionsavsnitt

  En serie i 16 korta avsnitt om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. Avsnitten finns i Forum play.
   Speltid - 17:12

   Jag flydde från Östtyskland

   En kortdokumentär om Joachim Seltman som växte upp i DDR under 1950- och 60-talet, och som flydde till Sverige. Dokumentären finns i Forum play.

    Elevtidning

    Elevtidningen skildrar på ett lättillgängligt sätt händelser i Sovjet, Kina och Kambodja ur ett ungdomsperspektiv. 

    För lärare

     Övningar till filmklipp

     Här hittar du som lärare övningar kopplade till filmklippen ovan. Övningarna och filmklippen är uppdelade efter land, Sovjetunionen, Kina, Kambodja och Östtyskland.

      Lärarhandledning

      Här hittar du som lärare information om materialet, hur det fungerar och tips på hur det kan användas.

      Relaterad fördjupning

       Faktaskrift: Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

       En genomgång av de grövsta brotten som begicks i Sovjet, Kina och Kambodja under åren 1917-1989. Skriften är 112 sidor och kan laddas ner eller beställas hem i pappersform.

        Faktasidor

        Några av de värsta brotten mot mänskligheten i modern tid har begåtts av kommunistiska regimer i olika länder. Brotten riktades ofta mot den egna befolkningen som utsattes för tvångsförflyttning, svält, tortyr eller avrättningar.