Till innehåll

Brottsplats Moskva

Ett material för årskurs 7-9 och gymnasiet, om platser i Moskva som kan berätta historien om terrorn och förtrycket i Sovjetunionen under 1900-talet.

Om materialet och dess syfte

I totalitärara diktaturer är yttrandefriheten kraftigt begränsad och meningsmotståndare till regimen röjs ur vägen. Hur lyckas regimerna behålla makten över befolkningen och avskräcka från motstånd?

Genom att studera platser i Moskva där staten utövade förtryck mot medborgarna kan vi utveckla vår kunskap om det våldsmaskineri som byggdes upp i terrorns Sovjetunionen.

Förkunskaper som behövs för att arbeta med materialet

Materialet fungerar bäst för klasser som redan har vissa förkunskaper om historia i Ryssland och Sovjetunionen.

Här kan du läsa om förkunskaper som eleverna behöver och se förslag på andra material som är bra för klasser som behöver börja med att höja förkunskaperna.

Faktatexter

Till texterna finns övningar längre ner på sidan.

  Platser

  Här kan eleverna läsa om ett 30-tal platser som alla har koppling till den röda terrorn.

   Bakgrund

   Här finns texter som syftar till att ge en bredare bakgrundsbild till platser som eleverna läser om.

    Tidslinje

    En tidslinje som kortfattat berättar om viktiga skeenden i Ryssland och Sovjet mellan 1900 - 1991.

    Övningar

    Övningar till faktatexterna.

     Miniredovisningar

     I den här övningen får elever/deltagare lära sig mer om platser som användes av Sovjetunionens regim för att utöva kontroll över befolkningen. I övningen får eleverna/deltagarna varsitt kort och ska med hjälp av kortet hitta en plats på en digital kartan.

      Individer som drabbades

      I med den här uppgiften får elever/deltagare lära sig mer om hur enskilda individer drabbades av Sovjetunionens terror, förtryck och kontroll. Genom att utgå från enskilda individer kan eleverna/deltagarna lära sig hur Sovjetregimen organiserades för att utöva i det närmaste total kontroll.

       Journalist eller guide

       I den här övningen får elever/deltagare välja mellan att vara journalist eller guide som arbetar med att berätta om platser i Moskva och dess betydelse i den Sovjetiska regimens system för att utöva terror, förtryck och kontroll.

        Att minnas

        I den här övningen får elever/deltagare lära sig mer om hur man i Ryssland i dag minns terrorn, förtrycket och kontrollen som var genomgående i hela Sovjetunionens historia.

         Större övningar

         I de här övningarna får elever/deltagare lära sig mer om hur terrorn, förtrycket och kontrollen ständigt var närvarade i Sovjetunionens historia. Uppgifterna är tämligen omfattande och lämpar sig för fördjupningskurser på gymnasiet eller vuxenutbildning på motsvarande nivå.

         Relaterat

          Elevtidning om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

          Elevtidningen skildrar på ett lättillgängligt sätt händelser i Sovjet, Kina och Kambodja ur ett ungdomsperspektiv. 

           Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

           Några av de värsta brotten mot mänskligheten i modern tid har begåtts av kommunistiska regimer i olika länder. Brotten riktades ofta mot den egna befolkningen som utsattes för tvångsförflyttning, svält, tortyr eller avrättningar.

            Vittnesmål från kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

            Här hittar du vittnesmål från personer som berättar om sina erfarenheter från olika kommunistiska regimer.