Till innehåll

Alla människor!

Ett undervisningsmaterial för lärare och elever i årskurs 4-6 som vill arbeta med mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, fördjupat och med ett historiskt perspektiv.

Undervisningsmaterialet Alla människor! är till för lärare och elever i årskurs 4-6 som vill arbeta med mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, fördjupat och med ett historiskt perspektiv.

Materialet består av en introduktionsfilm, en radioteater, diskussionsfrågor samt ett interaktivt verktyg där eleverna kan skapa kollage runt citat på temat.

Eleverna får på ett lättförståeligt, spännande och pedagogiskt sätt konkretisera vad de behöver lära sig om mänskliga rättigheter enligt skolans styrdokument.

    Till undervisningsmaterialet

    Materialet ligger på en egen webbplats.

      Ser tidigare klassers kollage

      Se kollage som skapats av klasser som jobbat med undervisningsmaterialet. Kollagen ligger på bildbloggen Tumblr.com