Alla Människor!

- OM RÄTTIGHETER OCH LIKA VÄRDE

Materialet Alla människor! är till för lärare och elever i åk 4-6 som vill arbeta med mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, fördjupat och med ett historiskt perspektiv.

Du som lärare kan hitta mer information om hur du använder materialet under fliken "För lärare" som finns under varje del. 

Film: De mänskliga rättigheterna på 2 minuter

Filmen berättar om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till.

Se filmen!

Status:

Stäng

Om filmen

Den här filmen berättar kortfattat och övergripande om vad FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är och hur de kom till.

Filmen kan visas som en uppstart inför arbete med mänskliga rättigheter och är en bra början om du vill arbeta med alla delarna i materialet Alla människor! – om rättigheter och lika värde.

Om du pratar om mänskliga rättigheter för första gången med din klass kan du börja med att fånga upp deras tankar och kunskaper om ämnet.

Fråga till klassen: Vad tänker ni på om jag säger mänskliga rättigheter?

 • Se filmen tillsammans.
 • Låt klassen återberätta och kommentera filmens innehåll.
 • Fyll i med mer information om FN:s Allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Se faktatexten här nedan.

Fakta om FN:s Allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna

• De mänskliga rättigheterna gäller för alla. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De är universella och gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller sammanhang.

• De mänskliga rättigheterna reglerar förhållandet mellan statsmakten och enskilda människor. De utgör en begränsning av statens makt över individen och slår samtidigt fast vissa skyldigheter för staten gentemot individen.

• Det internationella samarbetet vad gäller de mänskliga rättigheterna har utvecklats framför allt efter andra världskriget. Flera stater hade redan före 1945 egna lagar om medborgarnas rättigheter gentemot staten, men det fanns få internationella regler mellan flera stater.

• Efter andra världskriget växte uppfattningen bland de länder som bildade Förenta Nationerna (FN) att världssamfundet måste ta ett gemensamt ansvar för den enskildes mänskliga rättigheter. Främjandet av de mänskliga rättigheterna utgör därför ett av FN:s mål.

Läs mer om mänskliga rättigheter på regeringen.se


Filmen finns även teckenspråkstolkad här.

För läraren Stäng Teckentolkad version

Radioteater: En vanlig familj

En vanlig familj är en 17 minuter lång berättelse skriven av Annika Thor. Berättelsen är förhistorien till romanserien En ö i havet och utspelar sig i Wien 1938-39 när nazisterna tagit makten.

SPOILER ALERT! Radioteatern används även i utställningen Alla människor! Om du ska gå på workshop i utställningen med din klass så ber vi dig därför att inte spela upp radioteatern för klassen i förväg.

Om berättelsen

En vanlig familj är en 17 minuter lång berättelse skriven av Annika Thor. Berättelsen är förhistorien till romanserien En ö i havet och utspelar sig i Wien 1938-39 när nazisterna tagit makten och de tyska raslagarna implementeras i Österrike. Vi får följa hur huvudpersonerna, de två judiska flickorna Steffi och Nelli får sina rättigheter inskränkta mer och mer. Till slut tvingas deras föräldrar att fatta ett fruktansvärt svårt beslut: Döttrarna måste skickas bort. Berättelsen är fiktiv - Steffi och Nelli är påhittade personer - men det som drabbade flickorna i berättelsen i form av förbud och inskränkningar av rättigheter var verklighet för den judiska befolkningen i Wien under den perioden.

Förslag på lektionsupplägg kring arbete med berättelsen

 • Innan ni lyssnar på berättelsen bör du berätta att historien de kommer att lyssna på utspelar sig i Wien 1938-39 precis när de tyska nazisterna tagit makten i Österrike. Fråga eleverna vad de vet om vad nazisterna stod för och vilka grupper som var särskilt utsatta för deras politik
 • Lyssna på berättelsen tillsammans
 • Prata om vad de tyckte om berättelsen och hur det var att lyssna på den
 • Fråga eleverna vilka kränkningar som drabbade flickorna i berättelsen. (t.ex de fick sitta längst bak i klassrummet, de fick inte vara på badplatsen, de fick lämna sitt hus, m.m.)
 • Välj ut en av dessa kränkningar att prata lite extra om, t.ex. Steffi och de andra judiska barnen måste sitta längst bak i klassrummet. Exempel på frågor:
  • Varför skulle de sitta längt bak?
  • Tror ni det påverkar kontakten med klasskompisarna? Hur i så fall?
  • Föreställ er att alla som är blåögda i er klass var tvungna att sätta sig längt bak. Hur skulle de kännas för a) De blåögda? b) De andra?
 • Låt eleverna sitta i par. Skriv ut FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (se PDF nedan). OBS! detta dokument är en förkortad variant. Dela ut en utskrift per par.
 • Låt eleverna i sina par titta igenom de 30 artiklarna i förklaringen. De ska markera de artiklar som de tycker hänger ihop med den kränkning ni har fördjupat er i.
 • Summera i helgrupp. Be eleverna förklara hur de har resonerat.
 • Övningen syftar till att få eleverna att fundera över vad artiklarna i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna innebär. Avsluta med att berätta för eleverna att man i arbetet med förklaringen har bestämt att alla artiklar är lika viktiga och att de hänger ihop med varandra. (Den så kallade odelbarhetsprincipen: Alla rättigheter är lika viktiga, inbördes beroende av varandra, ömsesidigt samverkande och en del av samma helhet.)

​Radioteatern finns även på teckenspråk här.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna - Kort version
För läraren Stäng Teckentolkad version

Gör ett kollage för mänskliga rättigheter

Här finns ett antal citat - tankar från olika kända och okända människor - som berör mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Välj ett citat och skapa ett kollage utifrån det.

Det är lättare att skapa kollage med dator än med surfplatta eller mobil.

Gör ditt eget kollage!

Låt eleverna skapa ett kollage om mänskliga rättigheter

Här finns ett antal citat - tankar från olika kända och okända människor - som berör mänskliga rättigheter och alla människors lika värde. Tanken är att eleverna ska välja ett citat, skapa ett kollage utifrån det och på så vis ”göra det till sitt”. 

För att eleverna ska upptäcka vad de kan jobba med i kollaget kan det vara bra att du går igenom punkterna här nedan och ber dem testa de olika funktionerna.

Detta går att göra när man jobbar med kollaget:

 • Radbryta texten i citatet
 • Ändra storlek på enskilda ord eller bokstäver i citatet eller på hela citatet.
 • Ändra färg på enskilda ord eller bokstäver i citatet eller på hela citatet.
 • Lägga till symboler (pilar, moln, hjärtan, pratbubblor)
 • Lägga till bokstäver och skriva med dem
 • Ändra färg, storlek och genomskinlighet på alla symboler och alla bokstäver.
 • Allt går också att rotera på, (t.ex. ändra riktning på en pil.)
 • Ändra bakgrundsfärg

Exempel på vad som går att göra visas i den här videon. I videon visas att man kan ladda upp sin färdiga bilder på Tumblr, men tyvärr finns inte den funktionen längre. Istället kan man ladda ner en bild av sitt färdiga kollage.

Förslag på lektionsupplägg kring arbete med kollagen

Detta upplägg kräver ca.två lektionstimmar. Har du kort om tid så går det att arbeta med kollagen under en lektionstimme. Då låter du eleverna gå in direkt på webben och välja ett citat och bygga sitt kollage, utan förarbete.

Eleverna kan arbeta två och två eller enskilt.

 1. Printa ut och dela ut pdf:en (nedan) med alla 16 citat
 2. Uppmana eleverna att titta igenom alla citat. Det finns 16 st. Be dem välja ett som de tycker berättar något viktigt.
 3. Be eleverna fundera över varför de fastnade för just detta citat. Låt dem skriva anteckningar om vad de tycker att citat säger och varför de fastnade för det.
 4. Nu ska de göra ett kollage till sitt citat. Låt eleverna gå in på webbsidan och hitta det citat de valt ut. Berätta för eleverna om vilka funktioner som finns och vad de kan göra (se ovan). Tanken är att de genom kollaget ska försöka visa vad de tycker att deras citat handlar om och berättar. De kan jobba med färger, framhäva viktiga ord och skapa med hjälp av symbolerna.
 5. När alla är klara och har sparat kollagen kan ni titta på dem på tumblr. Ni kan också skriva ut dem och göra en egen väggutställning.
 6. Låt varje elev/elevpar berätta eller skriva en text om sitt kollage och om vad han/hon tycker att citatet berättar.
 7. Låt varje elev välja ut en person som han/hon skulle vilja dela sitt citat/kollage med. Det kan vara en kompis eller släkting eller vem som helst. De kan dela via tumblr eller maila det därifrån till den utvalda personen.

 

Citat att skriva ut till eleverna
För läraren Stäng

Övningar och diskussionsfrågor för klassrummet

Vad betyder alla människors lika värde för oss? Under fliken "För läraren" hittar du som lärare övningar och diskussionsfrågor att använda i klassrummet.

Övningar och diskussionsfrågor

Vad betyder alla människors lika värde för oss?

Vi lever i en demokrati idag i Sverige. Ingen människa ska diskrimineras eller kränkas pga. vilken grupp den tillhör eller vem den är. Men i praktiken kan det se annorlunda ut.

 • Fråga eleverna om de kan komma på exempel från deras egen verklighet när människor inte behandlas som att de är lika mycket värda. (Exempel: mobbning, att man ser ner på den som sitter och tigger, att killar och tjejer behandlas olika, osv.)
 • Ställ följdfrågor till de olika exemplen som tas upp. Till exempel:
  - Berätta hur du menar?
  - Varför tror ni att det är så?
  - Hur tror ni det känns?
 • Diskutera vad man kan göra åt det. Eventuellt kan du välja ut ett av de exempel som barnen tagit upp att prata utifrån.
  - Vad kan man göra för att X ska känna sig lika mycket värd?
  - Vem/vilka kan göra något?
  - Kan du själv göra något?
 • Låt eleverna arbeta i par. Dela ut dokumentet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. OBS! Detta dokument är en förkortad variant.
 • Be eleverna titta på de olika artiklarna i dokumentet. Låt dem bocka för de artiklar som de tycker hänger ihop med/är relevanta/viktiga för hur vi är mot varandra i skolan. Låt dem redovisa och motivera i helgrupp.
 • Har skolan eller klassen nedskrivna regler för hur vi är mot varandra? Du kan då låta eleverna jämföra de mänskliga rättigheterna med dessa regler.
  -Kan man koppla reglerna till särskilda artiklar i förklaringen?
  -Saknas det något i skolans regler?
 • Övningen syftar till att få eleverna att fundera över hur värdena i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna kan kopplas till vår vardag. Vissa delar kan kännas mer relevanta för vår egen vardag än andra, men alla artiklar är i grunden lika viktiga.Berätta för eleverna att man i arbetet med förklaringen har bestämt att alla artiklar är lika viktiga och att de hänger ihop med varandra. (Den så kallade odelbarhetsprincipen: Alla rättigheter är lika viktiga, inbördes beroende av varandra, ömsesidigt samverkande och en del av samma helhet.)
För läraren Stäng