Efter resan / elevers redovisning och fördjupning

De som inte minns det förflutna är dömda att upprepa det. - George Santayana 

Förintelsens mycket starka påverkan på 1900-talets historia och kultur gör att vi under överskådlig tid kan få svårt att tänka på framtiden utan att reflektera över Förintelsen och dess minnes­platser. Före Förintelsen var det som händer i Auschwitz en otänkbarhet. Nu är det ett faktum som vi måste förhålla oss till, eftersom vi inte vet vilka etiska konflikter, religiösa eller politiska motsättningar som kan leda till nästa etniska rensning. Vi vet bara att människan besitter en diabolisk förmåga till total självutplåning. Studieresorna till dessa platser handlar därför inte enbart om historien, utan väcker samtidigt en fundamental fråga hos oss resenärer: Vilka är vi?

När eleverna reste ut var de förhoppningsvis så väl förberedda att de under resan kunde sortera intryck, tolka platser, artefakter och vittnes­mål. Men väl hemma i det invanda klassrummet kan det kännas tomt och konstigt att redovisa sina upplevelser i form av ett skriftligt prov. Det är mycket viktigt att eleverna får möjlighet att bearbeta intrycken från resan på alternativa sätt, såväl direkt efter hemkomsten som längre fram. Att berätta för andra fyller en viktig funktion. Många skolor låter till exempel eleverna göra vandringsutställningar, leda informationsträffar på skolan eller medverka vid föräldramöten.

Samtidigt gäller det att fördjupa kunskaperna om Förintelsen. Än är det möjligt att bjuda in en överlevande för att tala inför klassen. Det gör ofta mycket starkt intryck, då man har hjälp av egna upplevelser för att förstå vad som hände offren. Kanske började eleverna under resan också reflektera över hur Sverige förhöll sig till nazismen och judeförföljelserna. Särskilt intressant blir att undersöka vad som hände på ens egen hemort från slutet av 1930-talet fram till andra världskrigets slut.

Vanliga sätt att arbeta vidare efter en resa är:

Intervjuer och arkivstudierKonstnärlig gestaltning

Elever reflekterar efter en studieresa

I videon berättar elever från Oxievångsskolan i Malmö om sina erfarenheter och tankar efter en resa till minnesplatser i Polen.

Texter hämtade ur "Resehandledning och guider till Förintelsens minnesplatser i Polen”, författad av Christer Mattson och Kristian Gerner, utgiven av Forum för levande historia.