Till innehåll

Vad gör vi med toleransen?

Den här publikationen bidrar till förståelse kring innebörden av begreppet tolerans och på dess betydelse.

Författare: Johan von Essen, 2016.

Ladda ner

Relaterat

  Toleransens mekanismer: en antologi

  Forskare från olika ämnesområden har undersökt vad det mångtydiga begreppet "tolerans" betyder, såväl i teorin som i praktiken.

   Tid för tolerans

   En attitydundersökning från 2013 om hur svenska skolungdomar ser på varandra och samhället i stort.

    Den mångtydiga intoleransen

    En studie från 2009 av gymnasieungdomars attityder till romer, muslimer, judar, utomeuropeiska flyktingar och homosexuella. Grupper i samhället som möter fördomar, diskriminering eller andra former av negativ särbehandling.