Till innehåll

Toleransens mekanismer: en antologi

Forskare från olika ämnesområden har undersökt vad det mångtydiga begreppet "tolerans" betyder, såväl i teorin som i praktiken.

Om rapporten

Toleransens mekanismer: en antologi riktas strålkastarljuset mot tolerans. Vad innebär det att vara tolerant? Hur påverkas unga av vänner och föräldrar? Hur kan föreningar och skolan arbeta för att främja tolerans? Hur ser det ut i olika länder? Och varför ska vi egentligen bry oss? Forskare från olika ämnesområden har undersökt vad detta mångtydiga begrepp betyder, såväl i teorin som i praktiken.

Rapportförfattare

Redaktör: Erik Lundberg. Författare: Ali Abdelzadeh, Cecilia Arensmeier, Viktor Dahl, Susanne Wallman Lundåsen, Erik Lundberg, Sevgi Bayram Özdemir, Marta Miklikowska, Metin Özdemir, Johan von Essen, Elisabet Langmann, Lars Trägårdh och Kari Steen-Johnsen. Utgivningsår: 2017

Ladda ner svenska versioner som PDF

Beställ hem som tryckt bok på svenska

Pris:0 kr(Porto tillkommer)
Antal:
Finns i lager

Download as PDF in English

The mechanisms of tolerance places tolerance in the spotlight. For this anthology, researchers from different disciplines have examined what the multifaceted concept of tolerance may mean, in both theory and practice.

The aim is to convey knowledge to the actors in pubic and civil society who work to promote tolerance and positive attitudes among different groups in society. A further hope is that the anthology can encourage continued discussion of issues related to tolerance.

Om antologins delar


Del 1: Tolerans i ett jämförande och historiskt perspektiv

Den första delen ser på tolerans från ett jämförande, historiskt och samtida perspektiv. Är svenskarna världens mest toleranta folk? Vilka är utmaningarna i och med de stora samhälleliga förändringarna?

Del 2: Toleransens utveckling och uttryck

I antologins andra del riktas strålkastarljuset mot hur toleransen utvecklas bland unga och unga vuxna. Även begreppet tolerans diskuteras – vad betyder egentligen tolerans? Och vad innebär det att vara tolerant?

Speltid - 1:54

Studien "Utvecklingen av tolerans bland unga"

Två grafiska figurer klättrar uppåt.

Del 3: Toleransens mekanismer

I den tredje och sista delen av antologin behandlas toleransens orsaker eller mekanismer. Med andra ord, vad som kan förklara varför vissa unga är och blir mer toleranta än andra. Vilken roll spelar familjen, ungdomars sociala nätverk, ett föreningsengagemang och skolan för utvecklingen av ungas tolerans? 

Speltid - 1:57

Studien "Av samma skrot och korn?"

Grafiska figurer.

Relaterat

  Rasism

  Här hittar du samlad fakta om olika former av rasism. I form av seminarier, rapporter, reflektionsfrågor och filmer.

   Historisk forskning om rasism och främlingsfientlighet i Sverige

   Läs om hur rasism och främlingsfientlighet har studerats inom svensk forskning, och vilka resultat den forskningen har kommit fram till.

    Kunskapsöversikt om erfarenheter av rasism

    En översikt av kunskap om människors erfarenheter av rasism i kontakt med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter.