Till innehåll

Med folkmord i fokus

Om Förintelsens plats i den europeiska historiekulturen.

Förintelsen av judarna under andra världskriget har blivit en viktig historisk orienteringskarta för många i dagens Europa. Författaren till skriften, historieprofessor Klas-Göran Karlsson skriver om händelser, dimensioner och verkningsprocesser med anknytning till Förintelsen, baserat på forskning från det sexåriga projektet "Förintelsens plats i den europeiska historiekulturen" vid Lunds universitet.

På samma sätt som enskildas livsavgörande händelser (som t ex en anhörigs bortgång eller ekonomiska förluster) sätter spår i den individuella historien, är forskare överens om att det finns ett samspel mellan individuellt och kollektivt historiemedvetande. Förintelsen är en händelse som sedan några decennier tillbaka fått en viktig plats i vårt historiemedvetande och i vårt intellektuella, emotionella, kulturella, politiska och vetenskapliga liv.

Utgiven 2008.

Ladda ner

Fler populärvetenskapliga faktaskrifter

  Myt och propaganda – Musiken i nazismens tjänst

  En faktaskrift från 2007 som beskriver musikens roll i nazisternas propaganda, där målet var att förena folket i kampen för Tredje riket. 

   En godtycklig historia

   En faktaskrift från 2010 om om Sveriges behandling av krigsförbrytare efter andra världskriget.

    Under ett vackert tyg – Ett fasansfullt samhällsexperiment i Kambodja

    En faktaskrift från 2009 som beskriver Kambodja, både kulturellt och historiskt. Läsaren får sedan följa hur landets befolkning utsätts för de mest bestialiska prövningar, för att ge plats för Demokratiska Kampuchea.