Till innehåll

Lysning av misstag, sa Lysander

En faktaskrift om judisk "ras" som äktenskapshinder. Från september år 1935 till slutet av andra världskriget var Svenska kyrkans präster enligt UD skyldiga att tillämpa av de tyska Nürnberglagarna, för att hantera lysningsärenden.

"Lysning av misstag, sa Lysander" handlar om judisk "ras" som äktenskapshinder. Från september år 1935 till slutet av andra världskriget var Svenska kyrkans präster enligt UD skyldiga att tillämpa av de tyska Nürnberglagarna, för att hantera lysningsärenden.

Ändå var det flera som inte brydde sig om UD:s instruktioner till pastorsexpeditionerna. Både präster och UD-tjänstemän kunde i sin yrkesutövning, utan personliga risker, kringgå lagar för att hindra dramatiska inblandning i enskilda människors önskan om att gifta sig med den de älskade. Utomlands, framförallt i Nederländerna, bortsåg man helt från det tyska önskemålet om skydd för blod och ära.

För genomförandet av olika delar av projektet har vi haft förmånen att samarbeta med forskare i SweNaz.
Av: Anders Jarlert, 2006

Fler populärvetenskapliga faktaskrifter

    Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

    Faktaskriften "Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer" är en genomgång av de grövsta brotten som begicks i Sovjet, Kina och Kambodja under åren 1917-1989.

      Ansvar att skydda

      Förebyggande av folkmord – en rätt till humanitär intervention? ”Ansvar att skydda” undersöker gapet mellan internationell rätt och rättspraxis beträffande militär intervention, i försök att förhindra brott mot mänskligheten inom en stat.