Sociologen Carina Tigervall om vardagsrasism och utseende

RSS Ladda ner som MP3 Följ på iTunes

Ur ett sociologiskt perspektiv är rasismen strukturell och måste förstås på samhällsnivå. Tänker man den tanken vidare så är vi alla en del av samhällets strukturer och därmed alla i någon mån rasister. Det här resonerar sociologiforskaren Carina Tigervall om.

Tigervall har bland annat tittat på adoptivbarns upplevelser av rasism, vilket visar hur mycket utseende betyder. För vid rasism mot adopterade kan faktorer som kultur och religion räknas bort – den enda anledningen som finns kvar till att de adopterade utsätts för rasism är utseende.

Carina Tigervall är fil. dr i sociologi vid socialhögskolan i Lund.

Transkribering av podden

Tillbaka till alla poddavsnitten.