Kommuners arbete mot rasism

RSS Ladda ner som MP3 Följ på iTunes

2 juni 2020

Hur kan kommuner arbeta mot rasism? 2018 undersökte Diskrimineringsombudsmannen (DO) kommuners arbete mot rasism. Undersökningen visade bland annat att många kommuner saknar en tydlig bild av hur problemen med rasism ser ut i den egna kommunen.

I det här avsnittet får vi höra Görels berättelse om när hon kände sig diskriminerad. Vi pratar med Salem Yohannes som arbetat med en plan mot rasism för Göteborgs stad och med Birgitta Hägg, integrationsstrateg i Avesta kommun.

Samtalsfrågor till avsnittet

Läs podden som transkriberad text

Tillbaka till alla poddavsnitten