Historiedidaktikern Maria Johansson om interkulturell historieundervisning

RSS Ladda ner som MP3 Följ på iTunes

Dagens historieundervisning i svenska skolor har ofta sin utgångspunkt i Sverige eller Europa. Det här ger visserligen elever en sammanhållen berättelse, men det saknas ett globalt perspektiv.

Ibland är de enda möten mellan kulturer som tas upp i undervisning sådana som ledde till konflikter och krig. Det här ger en skev bild, och därför menar Maria Johansson att vi borde ha en interkulturell historieundervisning som ger andra perspektiv.

Maria Johansson är historielärare och har en fil. lic. i historiedidaktik.

Samtalsfrågor till avsnittet

Läs transkribering av podden (pdf)

Tillbaka till alla poddavsnitten

Poddar och de tillhörande samtalsfrågorna är framtagna av Forum för levande historia. Detta avsnitt publicerades den 14 mars 2016.