Arbete mot rasism i skolan

RSS Ladda ner som MP3 Följ på iTunes

16 juni 2020

Hur kan rasism komma till uttryck i skolan och vad kan skolpersonal göra för att motverka rasism?

I det här avsnittet får vi höra Noah, som fick höra n-ordet i skolan och inte upplevde att han fick stöd från sina lärare. Vi pratar med Jan Jämte, universitetslektor och forskare vid Örebro universitet, som bland annat skrivit boken ”Att motverka rasism i förskolan och skolan”, och med René León-Rosales, etnolog och universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Uppsala universitet och tidigare forskare vid Mångkulturellt centrum.

Samtalsfrågor till avsnittet

Läs podden som transkriberad text 
Tillbaka till alla poddavsnitten