Till innehåll

Forum för levande historia har i uppdrag av regeringen att organisera allt arbete som rör priset. Nio nomineringsorganisationer från civilsamhället får föreslå var sin kandidat. En fristående jury beslutar vem som får priset.

Ett stort antal sjungande kvinnor i röda långklänningar. står på en scen

Från 2022 års prisceremoni. Foto: Juliana Wolf Garcindo

Nomineringsorganisationer

Jurymedlemmar

Johan von Schreeb
Johan von Schreeb är kirurg och en av grundarna till den svenska sektionen av Läkare utan gränser. Han är docent vid Karolinska Institutet i Solna där han leder kunskapscentrum för katastrofmedicin. Han har sedan 25 år regelbundet arbetat i samtidens katastrofer. För sina humanitära insatser utsågs von Schreeb 2014 till Årets svensk.

Hewan Temesghen
Hewan Temesghen har en bred bakgrund inom mänskliga rättighetsorganisationer, både internationellt och nationellt. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta med ungas delaktighet och demokratifrågor. Hon är tidigare generalsekreterare på Fairtrade Sverige och har utsetts till en av Sveriges hållbarhetsmäktigaste

Nils Anderfelt
Nils Anderfelt är barnbarn till Per Anger och representerar familjen Anger i juryarbetet. Han stod sin morfar nära. Nils är utbildad klinisk psykolog med särskilt intresse för traumabehandling och krishantering.

Petra Mårselius
Petra Mårselius är överintendent på Forum för levande historia och har i hela sitt yrkesliv arbetat med frågor om demokrati och mänskliga rättigheter, både i Sverige och internationellt. Hon har tidigare arbetat vid Regeringskansliet och haft flera olika roller och uppdrag.

Cecilia Ruthström-Ruin ambassadör för mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.