Till innehåll

Statens demokratinätverk

Ett nätverk med fokus på demokratifrågor för dig som arbetar på statlig myndighet.

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna insatser som stärker demokratin. Inom ramen för uppdraget samordnar vi ett nätverk för statliga myndigheter. Vi bjuder in till nätverksträffar som ger olika perspektiv på demokratistärkande arbete. Träffarna är en blandning av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Vad innebär det att det allmänna – som det står i regeringsformen – ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden? Vilka är egentligen demokratins idéer? Vad har statliga myndigheter för funktion i demokratin och vad är vår roll i demokratin som statsanställda? Det är frågor som står i fokus för nätverket.

Vill du ingå i nätverket?

Statens demokratinätverk är kostnadsfritt och öppet för alla som jobbar på en statlig myndighet. Du får inbjudningar till nätverksträffar samt dokumentation efteråt.

Här kan du anmäla dig till nätverket.

Andra frågor? Vänligen kontakta demokrati@levandehistoria.se

Nätverksträffar 2023

25 maj kl. 9-12.
27 september kl. 9-12
15 november kl. 9-12

Träffarna genomförs digitalt via Zoom. 

Dokumentation

Här hittar du dokumentation från nätverksträffarna. Sidan kan endast nås av nätverkets medlemmar.

Relaterat

    Om demokrati

    Gå till våra faktasidor om Demokrati. Här hittar du allt från definition och historia till rapporter och undersökningar.

      Myndigheters arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott

      Läs om vårt uppdrag att samordna och följa upp regeringens plan "Samlat grepp mot rasism och hatbrott - nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott". Här finns också ett nätverk.