Till innehåll

Statens demokratinätverk

Ett nätverk med fokus på demokratifrågor för dig som arbetar på statlig myndighet.

Forum för levande historia samordnar ett nätverk för statliga myndigheter med fokus på demokratifrågor. Vi bjuder in till nätverksträffar som ger olika perspektiv på demokratistärkande arbete. Träffarna är en blandning av kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte.

Vad innebär det att det allmänna – som det står i regeringsformen – ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden? Vilka är egentligen demokratins idéer? Vad har statliga myndigheter för funktion i demokratin och vad är vår roll i demokratin som statsanställda? Det är frågor som står i fokus för nätverket.

Vill du ingå i nätverket?

Statens demokratinätverk är kostnadsfritt och öppet för alla som jobbar på en statlig myndighet. Om du går med i nätverket innebär det att du får inbjudningar till nätverksträffar samt dokumentation efteråt.

Här kan du anmäla dig till nätverket.

Andra frågor? Vänligen kontakta demokrati@levandehistoria.se

Nätverksträffar 2024

24 april kl. 9.30-12: Fysisk träff i Stockholm för nationella aktörer som arbetar demokratifrämjande gentemot utbildningssektorn

23 maj kl. 9-12: Digital nätverksträff för Statens demokratinätverk

26 september kl. 9-12: Digital nätverksträff för Statens demokratinätverk och Myndighetsnätverket mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott

13 november kl. 9-12: Digital nätverksträff för Statens demokratinätverk

Så snart programmen för träffarna är klara publiceras de här och inbjudan skickas till de som ingår i nätverket. Det blir då möjligt att anmäla sig till träffarna.

Dokumentation

Här hittar du dokumentation från nätverksträffarna. Sidan kan endast nås av nätverkets medlemmar.

Relaterat

  Podden Demokratin och du

  Följ med i en serie samtal med forskare och experter som arbetar med demokratifrågor.

   Om demokrati

   Gå till våra faktasidor om Demokrati. Här hittar du allt från definition och historia till rapporter och undersökningar.

    Myndigheters arbete mot rasism, hbtqi-fobi och hatbrott

    Läs om vårt uppdrag att samordna och följa upp regeringens plan "Samlat grepp mot rasism och hatbrott - nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott". Här finns också ett nätverk.