Myndighetsinformation

Det här ska myndigheten göra

Följande dokument styr vilket arbete myndigheten ska göra.

Instruktion (öppnas i nytt fönster)

Regleringsbrev 2020 (öppnas i nytt fönster)

Regleringsbrev 2020 avseende Åtgärder mot diskriminering och rasism (öppnas i nytt fönster)

Regleringsbrev 2020 för anslag gällande allmänna val och demokrati (öppnas i nytt fönster)

Regleringsbrev är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- och resultatkrav på myndigheten.

Remissvar

Remissvar: Betänkandet Sveriges museum om Förintelsen, SOU 2020:21 (öppnas i nytt fönster)

Remissvar: Betänkandet Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv, SOU 2019:58 (öppnas i nytt fönster)

Årsredovisningar

Här hittar du information om Forum för levande historias genomförda projekt, intäkter och kostnader, samarbeten och övrig verksamhet.

Årsredovisning 2019 (öppnas i nytt fönster)

Årsredovisning_2018.pdf (öppnas i nytt fönster)

Årsredovisning 2017.pdf (öppnas i nytt fönster)

 

Information om fakturor

Information om fakturor till Forum för levande historia