Myndighetsinformation

Aktuellt om Forum för levande historias uppdrag 2023 (2022-11-08)


Följande dokument styr vilket arbete myndigheten ska göra.

Vår instruktion

Instruktionen beskriver vårt ansvar och vårt mål med verksamheten. Där står det vad regeringen vill att vi ska göra.

Instruktion (öppnas i nytt fönster)

Regleringsbrev

Varje år får vi även regleringsbrev som berättar vilka uppdrag vi har, hur mycket pengar vi får och hur pengarna ska användas.

Regleringsbrev 2022 (öppnas i nytt fönster)

Regleringsbrev 2022 avseende Åtgärder mot diskiminering och rasism (öppnas i nytt fönster)

Regleringsbrev 2022 för anslag gällande allmänna val och demokrati (öppnas i nytt fönster)

Regleringsbrev 2021 (öppnas i nytt fönster)

Regleringsbrev 2021 för anslag gällande allmänna val och demokrati (öppnas i nytt fönster)

Regleringsbrev 2020 avseende Åtgärder mot diskriminering och rasism (öppnas i nytt fönster)

Regleringsbrev 2020 för anslag gällande allmänna val och demokrati (öppnas i nytt fönster)

Särskilda uppdrag

Särskilda uppdrag får vi genom regeringsbeslut som kan komma när som helst under året. De är tillägg till uppdragen som vi har fått i regleringsbrevet.

Att sprida pedagogiskt material som främjar elevers demokratiska förmågor och kunskaper om demokratin (öppnas i nytt fönster)

Kartläggning av kunskap inom ramen för planen mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott (öppnas i nytt fönster)

Praktik för personer med funktionsnedsättning 2021-2023 (öppnas i nytt fönster)

Att öka kunskapen om Sveriges deltagande i den transatlantiska slavhandeln och slaveriet (öppnas i nytt fönster)

Remissvar

Remissvar: Forum för levande historias framtida inriktning, Ku2021:A, (öppnas i nytt fönster)

Remissvar: Betänkandet Ett förbud mot rasistiska organisationer, SOU 2021:27 (öppnas i nytt fönster)

Remissvar: Betänkandet Sveriges museum om Förintelsen, SOU 2020:21 (öppnas i nytt fönster)

Remissvar: Betänkandet Härifrån till evigheten – En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv, SOU 2019:58 (öppnas i nytt fönster)

Årsredovisningar

Här hittar du information om Forum för levande historias genomförda projekt, intäkter och kostnader, samarbeten och övrig verksamhet.

Årsredovisning 2021 (öppnas i nytt fönster)

Årsredovisning 2020 (öppnas i nytt fönster).

Årsredovisning 2019 (öppnas i nytt fönster)

Årsredovisning_2018.pdf (öppnas i nytt fönster)

Årsredovisning 2017.pdf (öppnas i nytt fönster)

Information om fakturor

Information om fakturor till Forum för levande historia