Myndighetsinformation

Det här ska myndigheten göra

Följande dokument styr vilket arbete myndigheten ska göra.

Instruktion

Regleringsbrev 2019
Regleringsbrevet är ett regeringsbeslut som innehåller regeringens mål- och resultatkrav på myndigheten.

 

Årsredovisningar

Här hittar du information om Forum för levande historias genomförda projekt, intäkter och kostnader, samarbeten och övrig verksamhet.

Årsredovisning_2018.pdf

Årsredovisning 2017.pdf

 

Ekonomisk information

Anslagsmedel 2017: 59 450 000 kr

Personalkostnader: 49 %
Utåtriktad verksamhet 51 %

Antal anställda 2017: 36 personer

Information om fakturor till Forum för levande historia