Artikel: Konferens samlade offentliganställda mot rasism

Arbetet mot rasism stod i fokus när Forum för levande historia bjöd in offentliganställda till konferens. De närmare 250 deltagarna fick ta del av lärande exempel och utbyta erfarenheter med varandra.

− Sverige ska vara fritt från rasism och hatbrott - så är det inte i dag.

Med de orden inleddes konferensen av Ingrid Lomfors, överintendent på Forum för levande historia. Hon berättade också om ett statligt myndighetsnätverk som Forum för levande historia nu startar. Ett nätverk som bjuder in alla statliga myndigheter till samverkan i arbetet mot rasism.

Konferensen hölls i Stockholm den 5 december. Vid runda bord framför scenen satt personal från framför allt myndigheter och kommuner samt representanter från civilsamhället. Totalt deltog närmare 250 personer. Under dagen varvades föreläsningar och panelsamtal med gruppdiskussioner och tillfällen för nätverkande. Moderator för konferensen var journalisten och författaren Anna-Lena Lodenius.

− Det är bra det som sägs på scenen men samtalen och kontakterna man får under pauserna är lika viktiga, säger Marcel Moritz, ledare för hållbarhetsteamet inom Huddinge kommun.  

I fikapausen pratade han och Johanna Sjöwall, utvecklingssekreterare i Malmö stad, om metoder för att få till ett långsiktigt arbete mot rasism.

− Jag tror att vi behöver titta mer på arbetet med jämställdhetsfrågorna för där har man lyckats få till ett systematiskt arbete, säger Johanna Sjöwall.

”Svårt att se egna fördomar”

Ett av konferensens panelsamtal satte fokus på kunskap som redskap för att motverka rasism. Representanter från olika myndigheter berättade om sitt arbete. Samtalet handlade både om att höja kunskapen bland personal inom offentlig verksamhet och bland invånare i Sverige. Efteråt diskuterade publiken vid sina småbord och skickade frågor till panelen. Varför är det till exempel så svårt att identifiera rasism i sin egen organisation?

− Det är svårt att se sina egna fördomar. Även när någon påtalar dem stöter man gärna bort dem. Det behövs självrannsakan, sa Hasnain Govani från Myndigheten för stöd till trossamfund.

”Kan behövas visst mod”

En annan utmaning som lyftes under konferensen var svårigheterna i att arbeta för mänskliga rättigheter i en tid då rasism blir allt mer normaliserat. Som offentliganställd kan man luta sig mot att arbetet ingår i det offentligas uppdrag, till exempel i regeringsformen, framhöll Caroline Källner på Forum för levande historia.

− Ibland kan det behövas ett visst mod bland oss som jobbar med frågorna, och det tror jag finns, sa hon.

Under konferensen talade jämställdhetsminister Åsa Lindhagen och från scenen tackade hon deltagarna i publiken för deras engagemang:

− Från politikens sida vill jag säga stort tack till er som arbetar tillsammans och står upp för mänskliga rättigheter och mot rasism.

I sitt tal återkom hon till det rådande samhällsklimatet med växande högerradikala rörelser och ökad fientlighet mot olika minoritetsgrupper. Hon citerade författaren och förintelseöverlevaren Hédi Fried ur boken ”Skärvor av ett liv”, apropå att ingen riktigt kan säga när under andra världskriget som förföljelsen av judar egentligen började: ”Sandkorn läggs till sandkorn, och innan man vet ordet av ligger det en sandhög framför en.”

−Var det började är inte tydligt men vi vet var det slutade, sa Åsa Lindhagen och drog en parallell till nutid:

− Vi har ett land i EU som inte fullt ut kan betraktas som en demokrati. Jag tänker att varningsklockorna ringer ganska starkt, sa hon.

Rasistisk organisering hotar demokratin

Åsa Lindhagens tal följdes av ett panelsamtal om arbete mot rasistisk organisering. Experter från Segerstedtinstitutet, Totalförsvarets forskningsinstitut och Center mot våldsbejakande extremism beskrev varför rasistisk organisering uppstår och vilka problem det medför ut säkerhetssynpunkt och för demokratin.

− Om till exempel Nordiska motståndsrörelsen sitter på läktaren under kommunstyrelsens möte, vad gör då det med samtalet? De behöver inte begå brott utan kan ändå ha stark påverkan på samhället, sa Josefin Bergström, rådgivare på Center mot våldsbejakande extremism.

Vid andra programpunkter under dagen beskrev representanter från Göteborgs Stad sitt arbete med att ta fram en lokal plan mot rasism och Forum för levande historia informerade om en ny webbfortbildning för offentliganställda som lanseras i början av 2020. Utöver programmet från scenen kunde deltagarna även ta del av videoklipp med röster från civilsamhället och se Forum för levande historias miniutställning ”Antisemitism – då och nu”.

Dagen avslutades med poesi på temat rasism med poeten Yolanda Bohm.