Film: Konferens för offentliganställda om arbete mot rasism

Den 5 december 2019 arrangerades en konferens för offentliganställda på temat hur det offentliga kan motverka rasism. Nedan hittar du videos från konferensen.

Program

Välkommen

Ingrid Lomfors, överintendent vid Forum för levande historia hälsar välkomna.
Moderator Anna-Lena Lodenius inleder och presenterar upplägg för dagen.

Introduktion till rasism

Marco Helles, konsult och föreläsare i mänskliga rättigheter ger en introduktion till begrepp så som rasism(er), rasifiering, vardagsrasism och strukturell rasism samt det offentligas uppdrag att arbeta mot rasism.


Kunskap som redskap för att motverka rasism

Myndighetsföreträdare med erfarenhet av att förmedla kunskap kring rasism till såväl allmänhet som yrkesverksamma delar sina lärdomar. Deltar i samtalet gör Ida Lithell, Medierådet; Johan Lilly Gyberg, Skolverket; Caroline Källner, Forum för levande historia; Hasnain Govani, Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). Samtalet följs av gruppdiskussion för konferensdeltagare.


Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation

Ansvarigt statsråd för Nationell plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott berättar om regeringens ambitioner för arbetet.


Arbete mot rasistisk organisering

Samtal om varför rasistisk organisering uppstår på en viss plats vid en viss tid, hur man kan märka att det pågår högerextrem mobilisering samt vilket stöd som finns för det offentliga i arbetet. Deltar i samtalet gör Robin Andersson, Segerstedtinstitutet; Katie Cohen, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI); Marcus Hjelm, Center mot våldsbejakande extremism (CVE). Samtalet följs av gruppdiskussion för konferensdeltagare.


Förbättrat bemötande av personer som utsätts för rasism

Forum för levande historia presenterar en ny webbfortbildning för offentliganställda om bemötande och rasism.

Göteborgs Stads plan mot rasism

Johanna Franzén, Göteborgs Stad och Salem Yohannes, konsult berättar om hur Göteborgs Stad gått tillväga för att utveckla en plan mot rasism och vad den innehåller.   


Poesi och sammanfattning

Poeten Yolanda Bohm läser poesi på temat rasism.
Moderator Anna-Lena Lodenius avslutar dagen.