Förslag om samarbeten

Forum för levande historia är inte en bidragsgivande myndighet. När vi samarbetar med andra aktörer är det om aktiviteter som utgår från våra beslutade teman och som kompletterar det vi planerar. Vårt uppdrag är att arbeta nationellt, därför uppskattar vi förslag om samarbeten som bidrar till geografisk spridning.

Myndigheten har ofta ett års planering och startar sällan samarbeten under pågående verksamhetsår. För mindre eller redan finansierade förslag om samarbeten har vi kortare framförhållning. Vi tar endast emot skriftliga förslag om samarbeten. Inkommande förslag bereds och beslut fattas vid fem tillfällen per år. 2019 fattas beslut i slutet av januari, mars, maj, september och november. Vi behöver ha förslagen minst en månad före beslut för beredning internt.

Förslag ska e-postas till registraturen@levandehistoria.se alla förslag diarieförs. Förslag om samarbete ska innehålla följande information för att kunna beredas: vad du vill samarbeta om, sammanfattning av projektbeskrivning, tänkt målgrupp, tänkt finansiering, eventuella andra samarbetspartners, tidsplan och kontaktperson.

Våra teman för 2019 är Prata rasism och från hösten Demokratin och du. De prioriterade målgrupperna är lärare och genom dem elever i årskurs 4-9 samt gymnasiet, kultur- och samhällsintresserad allmänhet, aktörer inom civilsamhället med liknande frågor och målgrupper.