Förslag om samarbeten

Forum för levande historia är inte en bidragsgivande myndighet. När vi samarbetar med andra aktörer är det om aktiviteter som utgår från våra beslutade teman och som kompletterar det vi planerar. Vårt uppdrag är att arbeta nationellt, därför uppskattar vi förslag om samarbeten som bidrar till geografisk spridning.

Myndigheten har ofta ett års planering och startar sällan samarbeten under pågående verksamhetsår. För mindre eller redan finansierade förslag om samarbeten har vi kortare framförhållning. Vi tar endast emot skriftliga förslag om samarbeten. Inkommande förslag bereds och beslut fattas vid några tillfällen per år. 2022 fattas beslut i slutet av mars, maj och oktober. Vi behöver ha förslagen minst två månader före beslut för beredning internt.  Vi ger inte stöd till bokutgivning och filmproduktion.

 

Skicka in ett förslag om samarbete

För att skicka in ett förslag om samarbete fyll i detta formulär. I formuläret finns information om hur du går till väga och vilka uppgifter som behöver finnas med för att vi ska kunna behandla ditt förslag.

Fyll i detta formulär för att skicka in ett förslag om samarbete.