8. Kunskapstest och avslutning

Du har snart genomfört alla avsnitt i webbfortbildningen. Nu är det dags att reflektera över vad du har lärt dig och hur du vill använda kunskapen i ditt arbete.

 

Avslutande reflektionsfrågor

  • Vad tar du med dig från webbfortbildningen? Är någon del särskilt relevant i din yrkesroll?

  • Vad gör du redan i dag för att ge ett likvärdigt bemötande till alla invånare, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck?

  • Finns det något du kan utveckla?

  • Vad behövs för att du ska kunna säkerställa ett likvärdigt bemötande i framtiden?

 

Vill du testa dina kunskaper?

Kommer du ihåg det viktigaste från webbfortbildningen? Klicka på länken nedan för att komma till ett kunskapstest med åtta frågor. När du har svarat på alla frågor får du veta hur många rätt du fick. Du får också de rätta svaren.