Stantons modell för folkmordets steg

Den modell med åtta steg som dr Gregory H Stanton lade fram 1996 ligger till grund för denna jämförelse mellan Förintelsen, Kambodja och Rwanda. Sedan modellen lades fram har ytterligare två steg lagts till, men för att det ska bli mer förståeligt och översiktligt är denna jämförelse i åtta steg. Stegen polarisering och förföljelse ingår i detta material i andra steg och finns inte med som separata steg. 

Dessa steg är förutsägbara, men inte orubbliga. I varje steg finns en möjlighet att förhindra kommande steg. Vägen mot folkmord är inte linjär, flera steg kan förekomma samtidigt. Varje steg har sin egen process.[1] Stantons modell kan hjälpa till att se vilka åtgärder som kan sättas in för att förhindra att alla åtta steg genomförs.

[1] Genocide Watch, The Ten Stages of Geocide