Faktatext Förintelsen och andra världskriget

Folkmordet på judar under andra världskriget har fått namnet Förintelsen. Namnet beror på att den nazistiska regimen mycket metodiskt arbetade för att förinta alla judar i hela Europa.

Det judiska folkmordet som nazisterna och deras medhjälpare genomförde innebar att omkring 6 miljoner judar mördades. Folkmordet pågick under andra världskriget 1939–1945. Också romer utsattes för ett folkmord baserat på att nazisterna tänkte att det fanns olika ”människoraser”. Nazisterna förföljde, fängslade och mördade även tiotusentals människor som var till exempel politiska motståndare, homosexuella eller människor som nazisterna ansåg inte ”passa in” i det nazistiska samhället och som kallades ”asociala”.

Roller i Förintelsen

Verkligheten är sällan så enkel att det går att peka ut vilka olika roller människor eller regeringar i länder spelat i en historisk händelse. Förintelsen är inget undantag. Genom att utgå från de olika rollerna kan vi kanske lära oss hur svårt det är peka ut människor som det ena eller det andra. De roller som oftast används för att se på människors och länders agerande i Förintelsen är förövare, offer och åskådare.

  • Förövare – betyder ”en person som begått ett visst brott”. I Förintelsen var nazisterna, som låg bakom och utförde folkmorden, förövare. Men de var inte de enda som gjorde Förintelsen möjlig eller som utförde alla förföljelser och mord. Regeringar i andra länder som mördade eller skickade judar och romer till koncentrations- och förintelseläger och var medhjälpare till nazisterna var också förövare. Enskilda personer kunde också vara förövare.
  • Offer – betyder någon eller några som utsatts för förföljelse eller våld. Ordet offer kan få betydelsen att det inte fanns något motstånd mot förövarna vilket inte stämmer. Människor som tillhörde folkgrupperna judar och romer blev offer för nazisternas och deras medhjälpares mördande. Nazisterna mördade också grupper som till exempel politiska motståndare, homosexuella, Jehovas vittnen, människor med en funktionsnedsättning.     
  • Åskådare - en åskådare är någon som ser på något och inte gör något. Det kan vara personer eller regeringen i ett land. Orsakerna till att åskådaren inte gör något kan vara olika. Det kan vara av rädsla eller att man inte bryr sig, eller av någon annan orsak. Men många åskådare i Nazityskland var inblandade på något sätt i Förintelsen genom till exempel deras arbete eller att de köpte en bostad som tillhört judar men som tagits i beslag av nazisterna.

Nazisterna ville utrota allt judiskt

Nazisterna ville utrota alla judar och hela den judiska kulturen. Det kallas därför för ett folkmord. Det andra världskriget gjorde att det blev möjligt att genomföra ett folkmord under så lång tid som sex år. Antisemitism är ett samlande begrepp för hat och fientlighet mot judar och som funnits i många hundra år i Europa. Förintelsen, folkmordet på omkring sex miljoner judar under andra världskriget, är det mest extrema uttrycket för antisemitism.

Romer och andra grupper förföljdes och mördades

Samtidigt som Förintelsen genomförde nazisterna ett folkmord på romer. Andra grupper var också utsatta för förföljelse och övergrepp av nazisterna. Det var grupper som nazisterna ansåg vara ett hot mot det nazistiska samhället eller mindre värda. Det kunde vara politiska motståndare, kriminella eller personer med en intellektuell funktionsnedsättning.