Allmänhetens reaktioner

När morden på funktionsnedsatta uppdagades för allmän- heten väckte det stark oro. Den katolske kardinalprästen och biskopen i Münster, greven Clemens von Galen, höll i början av augusti 1941 en predikan i vilken han kraftfullt fördömde ”mördandet av oskyldiga”.

Den allmänna oron som aktionen väckte började bli besvärande för den nazistiska ledningen, vilket bidrog till att Aktion T4 ställdes in i slutet på augusti 1941. Vid det laget hade enligt aktionens interna statistikca 70 000 människor ”desinficerats”, det vill säga mördats.

Mördandet av barn och vuxna upphörde dock inte, utan fortsatte mer decentraliserat och huvudsakligen med andra metoder på vanliga institutioner och kliniker ända fram till krigsslutet.

Under åren 1939–1945 mördades i Tyskland mellan 120 000 och 200 000 människor med olika funktionsnedsättningar.

Texterna i utställningen är skrivna av Karin Kvist Geverts, fil dr i historia, 2015. 


Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine (2010), ...om detta må ni berätta... En bok om Förintelsen i Europa 1933–1945. Forum för levande historia, Stockholm.

Wendy Lower (2013), Hitler´s furies. German Women in the Nazi Killing Fields, Houghton Mifflin Harcourt: Boston.

www.ushmm.org