Miniutställning: 70 år sedan befrielsen

Utställningen 70 år sedan befrielsen innehåller vittnesmål och är uppbyggd kring sju teman: antisemitism, antiziganism, Kristallnatten, getton, deportation, koncentrationsläger och befrielsen. Utställningen lyfter överlevandes berättelser från tiden före, under och efter Förintelsen.

Ladda ner miniutställningen, skriv ut i A2- eller A3-format och visa i din skola eller på ditt bibliotek. Är du intresserad av att printa den på vepor kontakta oss.

Ladda ner

Ladda ner Utställning för utskrift i A3 och A2 format (5 MB)

Webbmaterial

Relaterat material