Svåra frågor i klassrummet

""

Hur antidemokratiska uttryck, förintelseförnekelse och ”alternativa fakta” kan bemötas

Lärarhandledning

De åsikter, tankar och värderingar som florerar i samhället finns också representerade i många klassrum. Allt fler lärare berättar om nya utmaningar i undervisningen när ofta pålästa elever tagit intryck av extremistisk propaganda och "alternativa fakta". Dessa elever misstror det skolan lär ut om bland annat demokrati och mänskliga rättigheter. Vissa föreställningar är oskyldiga, men andra bottnar i främlingsfientlighet, intolerans och rasism.

Den här handledningen syftar till att ge dig som är lärare eller annan skolpersonal stöd i det viktiga arbetet med att främja och försvara mänskliga rättigheter och demokratiska värden.

Handledningen består av olika avsnitt som vart och ett är till för att stötta dig i att bemöta antidemokratiska uttryck. Texterna ger förslag på förebyggande arbete och långsiktiga förhållningssätt, men tar också upp mer direkta strategier för att hantera dessa utmaningar i klassrummet. 

Innehållet i handledningen finns även i förkortad version som en webbkurs här.

Ladda ner

Ladda ner Att undervisa om svåra frågor i klassrummet - lärarhandledning (44 MB)