Spelar roll - ett material om åskådarrollen

Materialet innehåller en bok med ett femtiotal elevaktiva övningar, skönlitterära texter, filmer och bilder. Eleverna får möjlighet att undersöka allt från fakta om historiska skeenden till vilka värderingar och psykologiska mekanismer som påverkar människors agerande.

Materialet följer tre huvudspår – det normativa, det psykologiska och det historiska. Det finns också en allmän del som syftar till att introducera ämnet genom att anknyta till elevens egen förförståelse.

Spelar roll riktar sig till år 7-9 på grundskolan samt till gymnasiet. Åskådaren som innehåll i undervisningen är ämnesövergripande och kan användas på olika sätt i olika årskurser. Materialet behöver inte användas från början till slut – du kan plocka ut de delar som passar dig och dina elever bäst.

I materialet hänvisas det till bakgrundstexter och mer information om olika händelser som du hittar här.

 

Beställ

Pris: 50 kr, porto tillkommer

Webbmaterial

Relaterat material