om detta må ni berätta

En bok om Förintelsen i Europa under åren 1933–1945. Med hjälp av fakta, dikter, citat och vittnesmål visar författarna Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine en bild av hur det ofattbara blev verklighet. 

Boken handlar om vad människor är i stånd att göra mot andra människor när demokratins värden bryts ner och ersätts av hatets och våldets ideologi.

Första versionen av ... om detta må ni berätta ... gavs ut 1998. Den reviderades senast 2015.

Beställ boken

Längre ned på sidan kan du beställa boken i pappersform. Boken är kostnadsfri men beställaren står för porto. 

Här på sidan kan du beställa som mest 60 exemplar. Större beställningar kan läggas via mejl till webmaster@levandehistoria.se.

Andra format 

Förlegade ord

I boken förekommer ord och begrepp som inte längre används i vårt samhälle. Anledningen att dessa ord finns kvar är för att det är citat ur autentiskt källmaterial som vi inte kan ändra på. När boken används i skolan är det därför viktigt att ta upp texterna i hela sin kontext och förklara skillnaden hur dessa begrepp använts i historien och varför de inte används i dag.

Beställ

Pris: Materialet är kostnadsfritt, porto tillkommer

Ladda ner

Ladda ner Om detta må ni berätta - svenska, med länkar till filmklipp (9 MB)
Ladda ner Om detta må ni berätta - svenska (10 MB)
Ladda ner Om detta må ni berätta - engelska (13 MB)
Ladda ner Om detta må ni berätta - arabiska (14 MB)
Ladda ner Om detta må ni berätta - finska (4 MB)
Ladda ner Om detta må ni berätta - persiska (4 MB)
Ladda ner Om detta må ni berätta - spanska (4 MB)
Ladda ner Om detta må ni berätta - turkiska (5 MB)

Relaterat material