Med egna ögon – svenska vardagsförståelser av rasism

Rapport från september 2018 om svenska folkets uppfattning om förekomsten av rasism i det svenska samhället. 

Rapportförfattare: Oscar Österberg, forskningssamordnare vid Forum för levande historia.

Ladda ner

Ladda ner Med egna ögon – svenska vardagsförståelser av rasism (1 MB)