Islamofobi - en studie av begreppet, ungdomars attityder och unga muslimers utsatthet

En rapport om ungdomars attityder gentemot muslimer och muslimska ungdomars utsatthet för kränkningar. Begreppet islamofobi - rädsla för religionen islam och muslimer -  diskuteras utifrån sina rötter, olika definitioner och användningar.

Islamofobi är ett nytt ord som snabbt vunnit mark i såväl den dagliga debatten som inom forskningen. Men begreppet är både svårdefinierat och kritiserat. Vad menar vi med islamofobi? Är det ett användbart verktyg?

Studien påbörjades hösten 2005 och slutfördes 2006. Den är utförd och författad av fil. dr. Jonas Otterbeck och fi l. dr. Pieter Bevelander.

Beställ

Varan finns inte i lager.

Ladda ner

Ladda ner Islamofobi (3 MB)
Ladda ner Sammanfattning (668 KB)
Ladda ner Sammanfattning engelska (90 KB)

Relaterat material