Intoleransrapporten 2003

En studie av antisemitism, islamofobi, homofobi och generell intolerans bland skolungdomar. Intoleransrapporten redovisar resultaten av Forum för levande historias och Brottsförebyggande rådets (BRÅ) undersökning om ungdomars intolerans. Graden av intolerans mäts utifrån svar på frågor om och kommentarer till påståenden om olika minoriteter samt utifrån ungdomarnas egna uppgifter om utsatthet för och delaktighet i olika typer av kränkande beteenden.

Studien är skriven av Jonas Ring och Scarlett Morgentau och publicerades 2004.

Beställ

Pris: Materialet är kostnadsfritt, porto tillkommer

Ladda ner

Ladda ner Intoleransrapporten 2003 (1 MB)
Ladda ner Sammanfattning (57 KB)
Ladda ner Sammanfattning lättläst (40 KB)
Ladda ner Sammanfattning arabiska (173 KB)
Ladda ner Sammanfattning engelska (248 KB)
Ladda ner Sammanfattning persiska (201 KB)
Ladda ner Sammanfattning ryska (705 KB)
Ladda ner Sammanfattning serbokroatiska (168 KB)
Ladda ner Sammanfattning somaliska (51 KB)
Ladda ner Sammanfattning spanska (65 KB)
Ladda ner Sammanfattning turkiska (210 KB)

Relaterat material