Förintelsens röda nejlika - Raoul Wallenberg som historiekulturell symbol

I "Förintelsens röda nejlika" skriver professor Ulf Zander om den förändrade synen på Raoul Wallenberg i Sverige, Ungern och USA under efterkrigstiden. Raoul Wallenberg har fått status som en av andra världskrigets främsta hjältar tack vare de insatser han gjorde i Budapest 1944–1945 för att rädda judar undan Förintelsen.

Samtidigt är hans öde förknippat med fångenskap och undergång i Sovjetunionen. Diskussioner om det politiska och diplomatiska spelet kring honom är sammanflätat med olika kulturella gestaltningar av Wallenberg och hans öde.

Ulf Zander är professor i historia med inriktning mot historiedidaktik vid Malmö högskola.

Beställ

Varan finns inte i lager.

Ladda ner

Ladda ner Förintelsens röda nejlika (2 MB)