En studie av homofoba hatbrott i Sverige

En rapport om hatbrottsanmälningars väg från brott till dom. Syftet med studien var att ta reda på mer om förövarna, för att på så sätt få en bättre bild av vilka det är som begår de homofobiska hatbrotten. Syftet var också att undersöka hur fallen tas omhand inom rättsväsendet. Resultatet visar på en homofobi som tar sig många olika uttryck och pekar på en osäkerhet inom rättsväsendet, på vad ett hatbrott egentligen är.

Studien är gjord av Eva Tiby. Medförfattare Anna-Maria Sörberg och publicerades 2006.

Beställ

Varan finns inte i lager.

Ladda ner

Ladda ner En studie av homofoba hatbrott i Sverige (1 MB)

Relaterat material