En neutral historia?

""

Rapporten "En neutral historia?” undersöker hur den svenska allmänheten i dag ser på den utrikespolitik som den svenska samlingsregeringen bedrev under andra världskriget. Var agerandet det mest rimliga valet utifrån Sveriges styrkeposition eller handlade det om att ge landet så stora fördelar som möjligt? 

Rapporten är baserad på resultatet från webbintervjuer med 3101 personer genomförda av Kantar Sifo våren 2020. Rapportförfattare är Oscar Österberg, historiker och forskningssamordnare vid Forum för levande historia. 

Lyssna på Oscar Österberg berätta om rapporten i P1 morgon, Sveriges radio den 17 september 2020 (8.59 min).

Ladda ner

Ladda ner Rapport: En neutral historia (744 KB)