Antisemitism och islamofobi

"Antisemitism och islamofobi" är en kartläggning av befintlig kunskap och forskning om antisemitism och islamofobi. Sammanställningen redovisar hur antisemitism och islamofobi kan definieras och förklaras, fenomenens omfång och exempel på förebyggande arbete.

Judiska och muslimska intresseorganisationer och forskare inom båda områdena har bidragit till sammanställningen.

Kartläggningen är skriven av Birgitta Löwander och Mirjam Hagström och publicerades 2011.

Ladda ner

Ladda ner Antisemitism och islamofobi - rapport (986 KB)
Ladda ner Antisemitism och islamofobi - bilaga (2 MB)

Relaterat material