Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige

Rapporten handlar om antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige. Studien kartlägger antijudiska fördomar och förhållningssätt bland svenskar mellan 16 och 75 år. De primära frågeställningar studien försöker besvara är: Hur utbredda är antisemitiska föreställningar och attityder? Vilket genomslag har olika historiska och samtida antijudiska motiv och teman? Hur sammanhänger förekomst av antisemitism med vissa bakgrundsförhållanden hos individerna?

Av Henrik Bachner och Jonas Ring.

Rapporten publicerades 2006.

Beställ

Varan finns inte i lager.

Ladda ner

Ladda ner Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige (4 MB)
Ladda ner Antisemitiska attityder och föreställningar i Sverige - sammanfattning (420 KB)

Relaterat material