Ansvar att skydda

Förebyggande av folkmord – en rätt till humanitär intervention? ”Ansvar att skydda” undersöker gapet mellan internationell rätt och rättspraxis beträffande militär intervention, i försök att förhindra brott mot mänskligheten inom en stat. Författaren redovisar hur doktrinen R2P, Responsibility to Protect, från år 2005 riskerar att bli ytterligare ett tandlöst dokument i internationell rätt om inte näraliggande rekommendationer, lagstiftning och domstolar koordineras med R2P.

Faktaskriften är skriven av Diana Amnéus. Inledning med ett förord om Folkmordskonventionen av professor Ove Bring.

När Folkmordskonventionen skrevs för 60 år sedan var det Förintelsen och rättegångarna i Nürnberg som uppenbarade behovet av internationella regler om folkmord och andra brott mot mänskligheten. Nu har brottsplatserna förflyttats och Folkmordskonventionen visat sig otillräcklig. Skriften ”Ansvar att skydda” pekar på glipor och överlappningar som måste korrigeras.

Ladda ner

Ladda ner Ansvar att skydda. Skriftserie 7 (1 MB)

Relaterat material