Övning: Utanför lådan

Syfte

Att kunna resonera kring normer och att stödja varandra i våra olikheter samt ge eleverna större handlingsutrymme för att våga vara sig själv.

Gör så här

  1. Titta på filmen Syrrans favoritlåt, från materialet Machofabriken*.

Samtala om normer och deras begränsningar

  • Vad händer när någon går utanför lådan?
  • Hur vi kan hjälpa varandra att våga gå utanför lådan?

Om du arbetar med personberättelserna i materialet kan du också koppla frågor till avsnitt i materialet:

  • Vilka lådor var för snäva eller inskränkande för personen?
  • Vilket stöd fick eller tog personen för att bryta mot inskränkande normer?

*Machofabriken är ett utbildningsmaterial om jämställdhet som sätter manlighet i fokus och riktar sig till unga. Materialet består av 17 korta filmer samt en ledarhandledning med interaktiva övningar. Machofabriken är ett samarbete mellan Män för Jämställdhet, Riksorganisationen för Kvinnojourer och Tjejjourer i Sverige (Roks) samt Unizon. Machofabriken har möjliggjorts med medel från Arvsfonden. Utbildningsmaterialet distribueras av Liber. Läs mer på www.machofabriken.se