Till innehåll

Förintelsen

Lättläst om Förintelsen.

Källa: Yad Vashem

Om Förintelsen

Nazisterna i Tyskland mördade 6 miljoner judar
under andra världskriget.
Det kallas Förintelsen.
Under andra världskriget mördade nazisterna
också romer, homosexuella,
människor med funktionsnedsättning och många andra.

Vi på Forum för levande historia arbetar för
att ingen ska glömma Förintelsen.
Vi arbetar också för
att det aldrig ska hända igen.
Därför arbetar vi bland annat mot intolerans.

Förintelsens minnesdag den 27 januari

Forum för levande historia
är alltid med och planerar
för den 27 januari som är Förintelsens minnesdag.
Vill du göra något på den dagen
kan du få idéer och hjälp av oss.

Om romer under Förintelsen

Romer är en av de största minoriteterna i Europa.
De har levt i Europa i över tusen år.
Från början kom romerna från Indien.
Därför talar romer ett språk
som är släkt med andra indiska språk.
Romernas språk brukar kallas
romska.
 

Romer i Europa efter första världskriget

I de flesta europeiska länder
var det ekonomisk kris tiden efter första världskriget.
Romer var redan en diskriminerad grupp
och när det blev sämre tider
blev romerna ännu mer utsatta.
Några länder införde särskilda lagar
som gjorde det extra svårt för romer.
Lagarna kallades för "zigenarlagar".

Diskriminering och förföljelse

När nazisterna fick makten i Tyskland år 1933,
blev det ännu svårare för bland annat romer.
Nazisterna kallade romer för "främmande raselement".
De tyckte att romer var ett hot
mot drömbilden av ett tyskt folk
som de kallade för sunt, rent och ariskt.
Nazisterna tyckte att tyskarna tillhörde
den "ariska rasen"
och att de var bättre än "andra raser".

År 1935 kom fler "raslagar" i Tyskland, Nürnberglagarna.
Lagarna gjorde livet ännu svårare för judar
och andra minoriteter som den tyska majoriteten
menade var av andra "raser".
Också romer fick det svårare
när Nürnberglagarna ändrade det tyska samhället.

Förintelseläger i Polen

Mellan åren 1941 och 1945 mördades
en stor del av alla romer i Centraleuropa.

I december år 1942 började nazister
skicka romer från Tyskland
till förintelselägren Auschwitz-Birkenau.

De var tvungna att åka i tågvagnar för djur,

och många dog innan de kom fram.


I Auschwitz-Birkenau var romer fångar
i en egen avdelning
som kallades för "Zigenarfamiljelägret".
Det fanns som mest 23 000 romer
i förintelselägret.
Vuxna och barn gasades till döds.
De dog också eftersom de fick för lite mat.
En del människor dog
eftersom nazisterna gjorde hemska medicinska tester
på deras kroppar.
  
Lägervakter slog också ihjäl människor.
Ungefär 21 000 romer mördades i Auschwitz-Birkenau.

Få personer överlevde folkmordet

Det var mest unga människor mellan 20 och 30 år
som överlevde lägren.
Barn och äldre personer dog oftast
eftersom det var så hemskt i lägren.

De få personer som överlevde Förintelsen
fick minnen som skadade dem resten av livet.

Under lång tid efter kriget
ville inte Västyskland gå med på
att behandlingen av romer var rasistisk förföljelse.
De flesta romer som överlevde
var tvungna att vänta väldigt länge
innan de fick ekonomisk ersättning.
För att de varit fångar, fått stora problem med hälsan
och att andra personer hade tagit deras hem.
Många har fortfarande inte fått någon ersättning.

Mer på lättläst

  Våra andra teman

  Läs lättläst fakta om våra andra teman.

   Var vi finns och när vi har öppet

    Om Forum för levande