Checklista – att tänka normmedvetet

 • Ha alltid syfte och mål med varje tema/arbete/uppgift/grupp klart för dig: Varför gör vi detta? Vad är budskapet? Kan alla vara med?
 • När och hur pratar ni om normer och jämlikhet med eleverna?
 • Hur ger ni eleverna ett kritiskt förhållningsätt till normer?
 • Problematisera normen och de begränsningar den leder till istället för att fokusera på det som avviker från normen.
 • Förutsätt inte att det finns ett enhetligt "vi" i klassen/gruppen eller personalgruppen. Prata därför inte i termer av ”vi” och ”dom”. Prata istället om olika individer med olika bakgrund, religion, familj osv.
 • Fundera igenom hur du hanterar att elever, föräldrar, kollegor har olika funktionsförmåga och olika sociala-, kulturella- och ekonomiska förhållanden.
 • Tänk på att inte befästa normer och föreställningar. Istället för att prata om "hur pojkar och flickor är" kan du prata om förväntningar på och föreställningar om ungdomar utifrån kön och genus.
 • Olika – lika. Använd ordet olika ofta så blir det en självklarhet. Bekräfta att vi är olika på utsidan och lever våra liv olika men på insidan är vi alla lika – vi har alla känslor och blir ledsna om vi inte får vara med oavsett om det beror på glasögon, könsidentitet, hårfärg, keps, språk osv.
 • Se över er skolmiljö – vilka bilder har ni på väggarna? Finns det en mångfald av förebilder när det gäller kön, ålder, etnicitet, hudfärg, funktionalitet, kärlek, familjebilder, religion?
 • Vilka normer finns i det material ni använder? Speglar det en mångfald eller är vissa perspektiv och sätt att vara dominerande?
 • Vilken litteratur har ni på skolan – speglar den en mångfald? Vad är normen i de böcker ni läser?
 • Ta reda på vilka ord och uttryck du använder, men även vad du inte säger och inte gör! Vilka normer förmedlar du?
 • Benämn alla elever med deras valda namn så slipper du könsstereotypa antaganden.
 • Om du inte känner en elev, fråga hellre om vilket pronomen den vill använda, för att undvik felaktiga antaganden om könstillhörigheter, tex utifrån en tvåkönsnorm med "tjejer" och "killar" som enda alternativ.
 • Förutsätt att den du talar om finns i rummet.
 • Att ha högt i tak är inte detsamma som att acceptera att personer eller grupper kränks. Agera alltid vid kränkningar! Säg ifrån! Du kan sätta en norm som handlar om att respektera och inte kränka.
 • Låt alla komma till tals, ett jämt fördelat talutrymme är av största vikt och ett tecken på att du som vuxen tycker att alla är lika intressanta.
 • Hur gör ni för att få eleverna att känna att de aktörer som kan ifrågasätta men också förändra stereotypa och diskriminerande normer?