Lärarhandledning: Vad är folkmord?

Under 1900-talet mördades miljontals människor i folkmord. Att välja ut och jämföra folkmord är inte en enkel sak att göra. Bakom varje siffra finns ett människoliv med allt vad det innebär.

Det är viktigt att dessa siffror och fakta inte blir bara information utan att vi minns och lär oss om de människor som mördats och att vi kan dra lärdom av historien.

Syftet med detta material är att visa att folkmord kan ske var som helst i världen och vad vi kan lära oss av de folkmord som skett. Genom att jämföra tre av de folkmord som skedde under 1900-talet kan vi se liknande mönster och steg som leder fram till folkmordet. Om vi lär oss de steg som leder fram till folkmord kan vi snabbare förhindra det. 

Varje historisk händelse är unik, men det går att se generella drag som gör att det går att jämföra utan att för den skull likställa de historiska händelserna.   

Till detta material finns fem tidslinjer som kan användas i samband med jämförelsen eller som ett fristående material. Förslag på hur tidslinjerna kan användas i klassrummet finns längre ned i lärarhandledningen.

Vid ord som kan uppfattas som svåra finns en ordförklaring som dyker upp i en ruta om man håller muspekaren vid ordet. Det finns även en utskrivbar ordlista.