Att arbeta med tidslinjen

Det är önskvärt att eleverna har förkunskaper om andra världskriget och Förintelsen innan de arbetar med tidslinjen. Det kommer underlätta elevernas förståelse och för att de ska kunna föra resonemang om innehållet.

Efter en gemensam introduktion föreslår vi att eleverna arbetar, i par eller i grupper, med ett antal resonerande frågor där de hämtar information från tidslinjen. Ett faktaunderlag till elevernas frågor, som vänder sig till dig som lärare, finns i menyn till höger.


Tidslinjen är uppdelad efter hur relationen mellan Sverige, Nazityskland och övriga länder i Europa och världen såg ut. Detta påverkade hur Sverige rent politiskt kunde agera. Tidslinjens korta nedslag ger bland annat små glimtar av både politik, motstånd mot nazismen och vad pressen skrev. Övrigt material som filmer och bilder hjälper till att ge en bredare bild. 

Tidslinjen är indelad i tre delar:

  • 1933 – augusti 1939
  • September 1939 – augusti 1941
  • September 1941 – 1945

 

Gå till tidslinjen


Förslag på lektionsupplägg 

Gemensam introduktion

Ställ följande associativa fråga till klassen:
Vad har du för tankar och uppfattningar om Sverige och Förintelsen?

Skriv gärna förslag på tavla/whiteboard och för en gemensam diskussion.

Titta på tidslinjens introduktionsfilm tillsammans.
Filmen ligger först i tidslinjen.

Samtala sedan om innehållet i filmen.

Innan eleverna börjar sitt arbete med tidslinjen är det viktigt att understryka att vi ser på historien med dagens ögon och värderingar, att vi till stora delar har facit.

Eleverna arbetar självständigt eller i grupp

Eleverna kan skriva in sina svar digitalt via till exempel Google Classroom.

Eleverna kan arbeta enskilt eller i par.
Sitter eleverna i samma rum behöver de använda hörlurar.

Gå igenom elevernas svar tillsammans

Efter att eleverna har arbetat med tidslinjen går ni gemensamt igenom vad de kommit fram till samt diskuterar de mera övergripande frågorna.

Ett grupparbete avslutar arbetet med tidslinjen 

Dela in klassen i grupper med sex i varje grupp.
Grupperna ska bestå av par som jobbat tillsammans med tidslinjen.

Grupperna ska diskutera vad de har fått för bild av Sveriges roll i relation till Förintelsen efter att de arbetat med tidslinjen.

Avsluta med en gemensam diskussion i helklass.