Värderingsövning 1: Vad är svenskt

Typ av övning: Avstamp till diskussion.

Övningen belyser hur svårt det är att säga vad som är svenskt och att normen vad som anses vara svenskt ändras med tiden och utifrån vem man frågar. Alla övningarna passar inte alla årskurser. Du som pedagog gör bäst bedömningen om respektive övning passar din klass.

Pedagogen frågar eleverna vad som är svenskt. Det som eleverna svarar skrivs upp på tavlan helst genom enbart enstaka ord (ex. skog, köttbullar, midsommar). Eleverna kan även först skriva ned sina tankar individuellt på ett papper eller tillsammans i par.

För sedan en gemensam diskussion i gruppen kring de ord som kommit fram:

• Vad är svenskt?
• Vem bestämmer vad som är svenskt?
• Finns det något som är svenskt?
• Finns det några i det svenska samhället idag som du tror inte känner sig som svenskar/som en del av det svenska samhället? Vad kan det i så fall bero på?
• Är det viktigt att definiera vad som är svenskt?